Loading

อุดรฯกลัววันเวย์รถเมล์ไฟฟ้าติดหนัก

วันที่ : 5 เมษายน 2562
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดร ธานีที่ จ.อุดรธานี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง และ กลุ่ม 3 จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
          พัฒนาที่เรือนจำปั้นเมืองใหม่

          รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดร ธานีที่ จ.อุดรธานี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง และ กลุ่ม 3 จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

          โดยกลุ่มที่ปรึกษาได้ราย งานผลการศึกษาเส้นทางที่จะนำร่องใช้รถโดยสาร (รถเมล์) ไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและทางจังหวัดต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งมี 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. สายสีแดง ยูดีทาวน์-สนามบินอุดรธานี ระยะทาง 10.80 กม. แนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณยูดีทาวน์-สถานีรถไฟอุดรธานี-เซ็นทรัลพลาซา-โรงเรียนอุดรวิทยา-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4-ทุ่งศรีเมือง-พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา-สนามบินอุดรธานี

          และ 2.สายสีส้มสถานีรถไฟอุดรธานี-สถานีรถไฟอุดรธานี 9.80 กม.เริ่มจากสถานีรถไฟอุดรธานี-เซ็นเตอร์ พ้อยท์-โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร-วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี-ศาลากลาง จ.อุดรธานี-หนองประจักษ์-โรงพยาบาลอุดรธานี-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม-ยูดีทาวน์-สถานีรถไฟอุดรธานี โดยผู้ร่วมประชุมเห็นด้วยทั้งระบบรถเมล์ไฟฟ้าและแนวเส้นทางแต่ยังมีข้อกังวลเรื่องการจัดระบบจราจรเดินรถทางเดียว (วันเวย์) ถนน 3 สาย คือ ถนนโพศรี ถนนศรีสุข และถนนประจักษ์ศิลปาคม เพราะปัจจุบันมีปัญหารถจอดริมซ้ายอยู่แล้วจะยิ่งทำให้รถมาวิ่งช่องทางฝั่งซ้ายมากขึ้น รวมทั้งปัญหาการเข้าออกตามซอยทำให้รถติดมาก กว่าเดิม ขณะที่ถนนฝั่งขวาไม่มีวิ่งกลัวว่าการใช้ถนนไม่สมดุลกัน

          นอกจากนี้ทางจังหวัดมีแผนจะย้ายเรือนจำกลาง จ.อุดร ธานี จากถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ไปอยู่นอกเมืองอุดรธานีและมีแผนจะใช้พื้นที่เรือนจำมาพัฒนาเป็นพื้นที่โดยรอบสถานี  (TOD) เชิงพาณิชย์เนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองอุดร ธานี อนาคตเหมาะพัฒนา TOD ให้เป็นย่านธุรกิจเมืองใหม่ของอุดรธานีจึงต้อง การให้ สนข. ศึกษา TOD เรือนจำเพิ่มเติมเป็นข้อเสนอแนะในผลการศึกษาซึ่งการพัฒนา TOD นี้อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) อาทิ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ทั้งนี้จะสรุปผลการศึกษาโครงการเดือน พ.ค. 62 นำเสนอกระทรวงคมนาคมเดือน ก.ค. เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป
 
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ