Loading

สนข.ชู อีวีบัส ยกระดับขนส่งอุดรธานี

วันที่ : 22 เมษายน 2562
"สนข." เคาะแผนพัฒนา ขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี ผุดระบบ รถเมล์ไฟฟ้า 2 เส้นทาง คาดเสนอ คจก.อนุมัติ ปลายปีนี้ ก่อนเปิดประมูลสรรหาเอกชนเดินรถภายในปี 2563 ชูค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย
          "สนข." เคาะแผนพัฒนา ขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี ผุดระบบ รถเมล์ไฟฟ้า 2 เส้นทาง คาดเสนอ คจก.อนุมัติ ปลายปีนี้ ก่อนเปิดประมูลสรรหาเอกชนเดินรถภายในปี 2563 ชูค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย

          รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานีว่า จากการศึกษาพบว่าในตัวเมืองอุดรธานีเป็น พื้นที่การจราจรติดขัด แต่มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยกว่า 3 พันคนต่อชั่วโมงและทิศทาง ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม คือการพัฒนา ระบบรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า หรือรถอีวีบัส ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นเชื้อเพลิง ไม่จำเป็นต้องพัฒนา เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาเหมือนในจังหวัดอื่น

          โดยแผนพัฒนาตามการศึกษา จะแบ่ง การพัฒนาออกเป็น 2 เส้นทาง คือ 1.สายสีแดง คาดว่าจะใช้รถโดยสารไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (อีวีบัส) เส้นทางจากสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอุดรธานีแห่งที่ 1 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดร ระยะทางรวม 10.80 กิโลเมตร (กม.) เชื่อมการเดินทาสนามบินนานาชาติอุดรธานี สถานีขนส่งที่ 2 สถานีขนส่งที่ 1 สถานีรถไฟ ศูนย์ราชการและย่าน จำนวน 18 สถานี

          และ 2.สายสีส้ม คาดว่าจะใช้รถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (มินิ อีวี บัส) เนื่องจากเป็นช่วงที่ถนนแคบ แนวเส้นทางเชื่อมการเดินทาง ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน ย่านพาณิชยกรรม ศูนย์การค้าในลักษณะวงแหวน ระยะทางรวม 9.80 กม. จำนวน 21 สถานี

          "สนข.จะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน ก.ย.นี้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)ปลายปีนี้ จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กรมการขนส่งทางบก ออกใบอนุญาต เดินรถเมล์ไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทางเพื่อเปิดให้เอกชนยื่นขอเดินรถได้ปีหน้า เปิดให้บริการเดินรถในช่วงปลายปี 2563 ส่วนค่าโดยสารจะเก็บอยู่ที่ 20 บาทตลอดสาย"