Loading

คมนาคมสั่งปรับแผนลุยงบค้างท่อปี62

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
คมนาคม ขันนอต หน่วยงาน เร่งงบค้างท่องบปี 62 ผ่าน 2 ไตรมาส ยังต่ำเป้า ขณะที่ได้ รับงบกลางอีกกว่า 295 ล. เร่งศึกษาต่อขยายทางคู่ และไฮสปีดไทย-จีน และรถไฟ เชื่อม 3 สนามบิน
          คมนาคม ขันนอต หน่วยงาน เร่งงบค้างท่องบปี 62 ผ่าน 2 ไตรมาส ยังต่ำเป้า ขณะที่ได้ รับงบกลางอีกกว่า 295 ล. เร่งศึกษาต่อขยายทางคู่ และไฮสปีดไทย-จีน และรถไฟ เชื่อม 3 สนามบิน

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ว่า การเบิกจ่ายยังล่าช้ากว่าเป้าหมาย โดยถึง วันที่ 30 เม.ย. 2562 เบิกจ่ายได้ 45.21% ขณะที่เป้าหมายสิ้นสุดไตรมาส 2/62 กำหนดไว้ที่ 77% ซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่นโครงการขนาดใหญ่มีวงเงินลงทุนที่เกิน1,000 ล้านบาท ของกรมทางหลวง 22 รายการ สามารถเซ็นสัญญาไปได้ 9 โครงการ ทำให้ยังเบิกจ่ายเงินงวดแรก 15% ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการของกรมท่าอากาศยาน 2 รายการ ซึ่งรวมๆมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาท

          โครงการส่วนใหญ่ในช่วง 1-2 ไตรมาสแรก การเบิกจ่าย มักต่ำกว่าเป้าเหมือนกันทุกปี และจะไปเร่งในช่วงปลายปี เพราะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง ได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง(ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมท่าอากาศยาน(ทย.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในช่วง 5 เดือน ที่เหลือเป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ส่งแผนภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้

          ใช้งบกลางปี 62 เร่งศึกษาต่อขยายทางคู่ และไฮสปีดไทย-จีน,เชื่อม 3 สนามบิน

          นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติงบกลางปี 2562 สำหรับ 5 โครงการ วงเงินรวมกว่า 295 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการและลงนามสัญญาในปี 2562 ได้แก่ การศึกษาขยายโครงการรรถไฟสูงเชื่อม 3 สนามบิน ต่อขยายจากอู่ตะเภา-ระยอง-ตราด วงเงิน 37 ล้านบาท ซึ่ง ร.ฟ.ท. อยู่ในขั้นตอนเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง, โครงการศึกษา รถไฟทางคู่ เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก ช่วง นครสวรรค์-อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 36 ล้านบาท ร.ฟ.ท. คาดว่าจะลงนามสัญญาที่ปรึกษาได้ในเดือนมิ.ย. 2562

          การศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 112 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการเร่งทำ TOR ประมูล, โครงการปรับปรุงอาคาร ICAO ซึ่งทย.จะเป็นผู้ออกแบบ วงเงิน 10 ล้านบาท และการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ โครงการขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอด วงเงิน 104 ล้าน