Loading

สายสีเหลืองคืบ30%ผังเมืองเร่งใช้

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
ก้าวหน้าไปกว่า 30% สำหรับ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง ลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 25 สถานี คาดว่าจะเปิดใช้เส้นทางปี 2564 ขณะการพัฒนาโครงการของเอกชน วิ่งแซงหน้าไปไกล นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
          ก้าวหน้าไปกว่า 30% สำหรับ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง ลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร 25 สถานี คาดว่าจะเปิดใช้เส้นทางปี 2564 ขณะการพัฒนาโครงการของเอกชน วิ่งแซงหน้าไปไกล นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มองว่าลาดพร้าวปริมาณจราจรแออัด จึงจำเป็นต้องเสริมด้วยระบบราง อนาคตหากเปิดใช้เส้นทางคาดว่าจะมีคนใช้บริการวันละแสนราย แต่ผลดีนอกจากเดินทางสะดวกแล้ว ยังช่วยเพิ่มพูนมูลค่าที่ดินและพัฒนาได้มากขึ้น ทำให้อนาคต ลาดพร้าวจะเต็มไปด้วยผู้คน และซัพพลายคอนโดฯ หากเทียบกับ ถนนศรีนครินทร์ แล้วถือว่ามีศักยภาพสูงกว่า แต่ราคา ไม่แพง การแข่งขันน้อย มีที่ดินแปลงใหญ่ให้เลือก

          ขณะวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งใหญ่ ร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 หากมีข้อเสนอแนะ, พื้นที่ไหนเกิดเหลื่อมล้ำ จะ นำข้อมูลที่ได้กลับไปปรับปรุง คาดว่าจะบังคับใช้ต้นปี 2563

          เช่นเดียวกับนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สะท้อนว่า เนื่องจาก รถไฟฟ้ากระจายไปในทุกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทุกทำเล จึงยกร่างผังเมือง กรุงเทพมหานครปริมณฑล ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากบังคับใช้ ท้องถิ่นสามารถนำกรอบที่ได้ไปปรับปรุงผังเมืองรวมแต่ละจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน สีผังเมืองจะไม่แตกต่างกันเพื่อลดเหลื่อมล้ำ

          อธิบดีกล่าวต่อว่า กรมต้องการให้พื้นที่แนวรอยต่อและศูนย์เศรษฐกิจต่างๆ เติบโตต่อไปได้ แต่ละมุมเมืองจะเกิดการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯได้ในอนาคต ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่แออัดอยู่เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้น

          "ผังเมืองจะช่วยกำหนดโหนดต่างๆ ซึ่งจะพิจารณาโหนดที่เกิดขึ้นให้เติบโตตามศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ เพื่อขยายตัวรองรับการเติบโตของกรุงเทพฯได้นั่นเอง ประการสำคัญเรื่องผังเมืองมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่กรมจะมองภาพของประเทศและส่วนรวม จึงอาจจะไม่ถูกใจของบางคนแต่ถูกใจคนส่วนใหญ่ ผังเมืองปรับเปลี่ยนได้ให้สอดคล้องกับการเติบโตของพื้นที่นั้นๆ ได้เช่นกัน"