Loading

รฟม.เร่งผุดไฟรางเบาภูมิภาค

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ว่าหลัง รฟม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ขณะนี้มีความคืบหน้าในส่วนของรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน
          นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ว่าหลัง รฟม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ขณะนี้มีความคืบหน้าในส่วนของรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน (แทรม) ภูเก็ต จากการเจรจาร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) แก้ปัญหาจุดตัดทางแยกเบื้องต้น รฟม.จะต้องพัฒนาอุโมงค์ทางลอด 2 จุดตัด คือ ทางแยกมุดดอกขาว และบ้านหยี่เต้ง คาดว่าจะต้องใช้งบรวม 1,600 ล้านบาท ทำให้งบก่อสร้างโครงการนี้ปรับขึ้นเป็น 35,000-36,000 ล้านบาท จากเดิม 34,000 ล้านบาท และต้องไปจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติมด้วยคาดว่ากระบวนการขออีไอเอ และขั้นตอนพีพีพีจะแล้วเสร็จใน 2 เดือน เพื่อเสนอเข้าบอร์ด รฟม.และเริ่มประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนต้นปี 63

          นอกจากนี้ล่าสุด รฟม.ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) คาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือนในการประเมินพื้นที่เบื้องต้น เพื่อนำมาจัดทำรูปแบบการลงทุนสำหรับรูปแบบการลงทุนเบื้องต้น จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนลักษณะเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยให้เอกชนลงทุนงานโยธาก่อนและ รฟม.จะทยอยจ่ายคืนค่างานโยธาเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้จะเปิดกว้างให้ทั้งเอกชนทั่วไปและเอกชนท้องถิ่นที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ปลายปี 63 เริ่มสร้างปี 64 เปิดบริการปี 68 ส่วนระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ รฟม.ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อลงสำรวจพื้นที่แล้ว ส่วนระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก คาดจะล่าช้ากว่าที่อื่น เนื่องจากเพิ่งจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ รฟม.เป็นผู้พัฒนาโครงการ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคที่ รฟม.เตรียมเปิดประมูลนั้น มี 3 โครงการ วงเงินรวม 68,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.รถไฟแทรมภูเก็ตระยะแรก (ท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง) ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร วงเงิน 34,000 ล้านบาท 2.รถไฟแทรมเชียงใหม่ สายสีแดง (ศูนย์ราชการฯสนามบิน-แม่เหียะ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงิน 24,000 ล้านบาท 3.รถไฟแทรมโคราช สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร วงเงิน 8,000 ล้านบาท