Loading

สถานีไฟฟ้าบางซื่อเสร็จปลายปี62

วันที่ : 3 มิถุนายน 2562
นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อว่าขณะนี้การก่อสร้างถือว่าดำเนินการตามแผนงานที่กฟน.ได้วางแผนไว้ ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อจะแล้วเสร็จพร้อมเตรียมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบในปลายปี 62 น
          นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อว่าขณะนี้การก่อสร้างถือว่าดำเนินการตามแผนงานที่กฟน.ได้วางแผนไว้ ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อจะแล้วเสร็จพร้อมเตรียมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบในปลายปี 62 นี้ตามกำหนดโดยการก่อสร้างทั้งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคตส่วนกรณีที่สายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตมีการเลื่อนเปิดใช้งานไปปี 64 นั้นเบื้องต้นไม่มีผล กระทบต่อสถานีจ่ายไฟฟ้าถึงแม้ว่ากฟน.จะดำเนินการเสร็จก่อนที่รถไฟฟ้าจะให้บริการเนื่องจากระบบการจ่ายไฟฟ้าต้องดำเนินการให้เสร็จพร้อมรองรับการใช้งานในอนาคตทั้งนี้หากรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วกฟน.ยืนยันว่าสถานีต้นทางบางซื่อจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยโดยรอบ

          นายเทพศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้กฟน.ได้เดินหน้าทำระบบไฟฟ้าสำหรับรองรับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บางซื่อและระบบรถไฟฟ้ารวมถึงพื้นที่พัฒนาบริเวณโดยรอบ และได้บูรณาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อร่วมกันวางแผนงานและจัดสรรงบประมาณลงทุนก่อสร้างให้การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 1,200 MVA