Loading

ส่งแพลตฟอร์ม GIS อัจฉริยะ หนุนอสังหารุกที่อยู่ชานเมือง

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
อีเอสอาร์ไอ เผยพบผลสำรวจซีบีอาร์อี ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยม ชี้ระบบคมนาคมหนุนขยายตัวของเมือง ล่าสุดส่ง ArcGIS ช่วยแก้เกมธุรกิจอสังหาฯ ยุคการเปลี่ยนแปลง มุ่งวิเคราะห์วางกลยุทธ์
          อีเอสอาร์ไอ เผยพบผลสำรวจซีบีอาร์อี ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยม ชี้ระบบคมนาคมหนุนขยายตัวของเมือง ล่าสุดส่ง ArcGIS ช่วยแก้เกมธุรกิจอสังหาฯ ยุคการเปลี่ยนแปลง มุ่งวิเคราะห์วางกลยุทธ์

          นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ในกลุ่มบริษัท ซีดีจีฯ เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยังมีแนวโน้มการเติบโตแต่ในทางกลับกันอุตสาหกรรมนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทาย จากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี โดยผลสำรวจของซีบีอาร์อี บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกนั้นระบุว่าตลาดอสังหาริม ทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างประเทศจีน มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เป็นแรงขับให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องในภูมิภาค โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ที่เอื้อต่อการซื้อเพื่ออยู่อาศัย ลงทุน หรือตากอากาศ ผู้ประกอบการและผู้ซื้อต้อง เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

          นอกจากนี้ผลการสำรวจยังระบุถึงสถานการณ์อสังหาริม ทรัพย์ย่านชานเมือง โดยพบว่าเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีอัตราเติบโตเป็นอันดับ 1 จากความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่สี เหลืองที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ดีมานด์โตขึ้น 10% สูงกว่าเขตสีส้มที่มีดีมานด์โต 5% ขณะที่พื้นที่สีน้ำตาลและสีแดงมีดีมานด์ลดลง โดย 3 ทำเลเด่น มีนบุรี-บางกะปิ สายไหม-สะพานใหม่ และบางใหญ่-นนทบุรี จากอานิสงส์ใกล้เมือง ใกล้รถไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยหนุนด้านการพัฒนาระบบคมนาคมรวดเร็ว และการขยายตัวของเมือง

          นางสาวธนพร กล่าวต่อไปอีกว่าจากแนวโน้มดังกล่าวบริษัทจึงมีแผนมุ่งการขยายตลาด ArcGIS แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วย 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย 1. ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน (Land Analysis) ช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์หาปัจจัยต่อพื้นที่ศักยภาพในการลงทุน 2. ระบบจำลองพื้นที่โครงการและอาคารแบบ 3 มิติ (3D Building Typology Simulation) สร้างแบบจำลองพื้นที่และอาคารแบบ Interactive 3D รูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขของข้อมูล

          3. ระบบการออกแบบอาคารร่วมกับเทคโนโลยี CAD และ BIM (GIS Integrate with CAD and BIM) มี Plugin ที่ช่วยในการเขียนแบบด้วยเทคโนโลยี CAD (Computer Aided Design) หรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ และสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับโมเดล BIM (Building Information Modeling) หรือการจำลองข้อมูลต่างๆ ของอาคาร และ 4. ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร (Property Management) อำนวยความสะดวกในการจัดการและดูแลพื้นที่ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เช่าอย่างเป็นระบบ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน วิเคราะห์สภาพธุรกิจ และพยุงสถานการณ์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม"
 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ