Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ส่องคอนโดพื้นที่นนทบุรี สายสีม่วงเหลือขายกว่า9.7พันยูนิต

วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2562 พบว่าอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายที่เหลือขายมีทั้งหมดประมาณ 13,180 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 35,330 ยูนิต หรือคิดเป็น 62.7% จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด
          jeamjit.s@than-multimedia.com

          ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ณ สิ้นครึ่งแรกของปี 2562 พบว่าอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายที่เหลือขายมีทั้งหมดประมาณ 13,180 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 35,330 ยูนิต หรือคิดเป็น 62.7% จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด

          หากจำแนกเป็น 2 ช่วงคือ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่าในเขตกรุงเทพมหานครนั้นคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดประมาณ 12,467 ยูนิต ขายไปแล้วประมาณ 9,045 ยูนิต หรือคิดเป็น 72% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด และเหลือขายอีกประมาณ 3,422 ยูนิต หรือคิดเป็น 28% ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดประมาณ 22,865 ยูนิต ขายไปแล้วประมาณ 13,106 ยูนิต หรือคิดเป็น 57% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด และเหลือขายอีกประมาณ 9,759 ยูนิต หรือคิดเป็น 43%

          เนื่องจากอุปทานที่เหลือขายอีกเป็นจำนวนมาก และมีอัตราการดูดซับที่ค่อนข้างต่ำ จึงสังเกตเห็นว่า อุปทานเปิดขายใหม่คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ในปี 2559-ครึ่งแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ พบว่าคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีความหลากหลายของระดับราคาที่ค่อนข้างสูง มีบางโครงการเปิดขายในราคาต่ำกว่า 50,000 บาทต่อตารางเมตร แต่หากเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและใกล้กับตัวสถานีบีทีเอสก็จะมีราคาขายสูงกว่า 120,000 บาทต่อตารางเมตร ขึ้นกับทำเล และระดับของโครงการโดยราคาขายเฉลี่ยในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 78,000 บาทต่อตารางเมตร

          จากอุปทานคงค้างในตลาดที่มีเป็นจำนวนมาก สร้างความกังวลใจให้กับทั้งผู้ประกอบการรวมถึงกำลังซื้อในทำเลนี้ เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้าจากต้นทางสายสีม่วงเข้ามายังกรุงเทพฯชั้นใน ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่ารวดเร็วกว่าการเดินทางโดยวิธีอื่นๆ อีกทั้งค่าโดยสารก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ความต้องการคอนโดมิเนียมอาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็ว เหมือนตอนที่โครงการเปิดขายใหม่ในช่วงก่อนหน้า รวมถึงราคาของทาวน์โฮมบางโครงการในทำเลย่านนี้ ก็มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย หรือสูงกว่าเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าบางส่วนเลือกซื้อในส่วนของทาวน์โฮมมากกว่าเนื่องจากได้พื้นที่ใช้สอยที่มากกว่า ถึงแม้ว่าทำเลจะไม่ดีเท่ากับโครงการคอนโดมิเนียม
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ