Loading

แอร์พอร์ตลิงก์จ่อลดค่าตั๋วช่วยค่าครองชีพ

วันที่ : 4 กันยายน 2562
"แอร์พอร์ตลิงก์" ขานรับกรมรางพร้อมลดราคาค่าโดยสารช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน หรือ ออฟพีค เหลือสูงสุดไม่เกิน 25 บาทต่อเที่ยว ด้านรฟม.เสนอแนวทางลดค่าโดยสารเข้าที่ประชุมบอร์ดในเดือนกันยายนนี้
          "แอร์พอร์ตลิงก์" ขานรับกรมรางพร้อมลดราคาค่าโดยสารช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน หรือ ออฟพีค เหลือสูงสุดไม่เกิน 25 บาทต่อเที่ยว ด้านรฟม.เสนอแนวทางลดค่าโดยสารเข้าที่ประชุมบอร์ดในเดือนกันยายนนี้

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า หลังจากกรมการขนส่งทางรางเตรียมแนวทางที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า โดยเตรียมเสนอมาตรการเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางวันที่ 6 กันยายนนี้ โดยแบ่งแนวทางการลดค่าโดยสารออกเป็น 2 ส่วน คือลดค่าโดยสาร กำหนดเพดานสูงสุดของการเดินทางนอกชั่วโมงเร่งด่วน (ออฟพีค) และการลดค่าโดยสารเฉลี่ยจากการจัดทำตั๋วเดือน โดยในส่วนการลดราคาค่าโดยสารแบบออฟพีคสามารถดำเนินการได้ทันที โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์จะลดราคาจากปกติคิดตามระยะทาง 15-45 บาท ก็จะปรับมาจัดเก็บอัตราสูงสุดไม่เกิน 25 บาทต่อคนต่อเที่ยว

          "ในส่วนของออฟพีคสามารถดำเนินการได้เลยภายหลังเสนอเรื่องให้บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทราบ ซึ่งได้นำหารือกับรักษาการผู้ว่าการ รฟท.แล้ว ซึ่งการลดราคาลักษณะออฟพีคนี้จะส่งผลให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันจะสามารถเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการอีก 10%" นายสุเทพกล่าว และว่า ในส่วนการจะลดราคาจากการทำตั๋วเดือนยอมรับว่าแนวทางนี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาโดยฝ่ายบริหารของแอร์พอร์ตลิงก์จะต้องมีการหารือกับรฟท.ในฐานะหน่วยงานแม่และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เป็นผู้จัดเก็บรายได้นำส่งรวมทั้งที่ผ่านมาระบบจัดเก็บค่าโดยสารใช้ระบบซอฟต์แวร์ดำเนินการนั้นยังไม่มีระบบคำนวณเก็บค่าโดยสารแบบตั๋วเดือนจึงจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หากจะใช้การปรับลดราคาแนวทางดังกล่าวด้วย

          ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า มาตรการลดราคาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้านั้น รฟม.ซึ่งเป็นคู่สัมปทานกับเอกชนในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและจ้างเอกชนเดินรถในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ยืนยันว่าการปรับลดราคาทั้งแบบออฟพีคและตั๋วเดือนนั้น รฟม.สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 แบบ โดยแบบตั๋วมีการจัดทำระบบซอฟต์แวร์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการปรับลดราคาจะส่งผลกระทบทางด้านการเงินในแง่ของรายได้แล้วแต่อัตราที่จะมีการปรับลดราคา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมวันที่ 6 กันยายนนี้ หลังจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารขนส่งระบบรางได้ข้อสรุปแล้วมีการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อย รฟม. ก็จะนำเสนอแนวทางการลดค่าโดยสาร เข้าสู่การประชุมบอร์ด รฟม.ภายในเดือนกันยายนนี้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนข้อเสนอของกรมการขนส่งทางรางที่ได้หารือเบื้องต้นกับ ผู้บริหาร รฟม. การลดราคามีรายละเอียด คือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปัจจุบัน 16-42 บาทต่อคนต่อเที่ยว ค่าโดยสารเฉลี่ย 25 บาทต่อคนต่อเที่ยว เมื่อทำตั๋วเดือนค่าโดยสารจะลดลงเหลือ 20-25 บาทต่อคนต่อเที่ยว และช่วงออฟพีคจะลงเหลือ 16-30 บาทต่อคนต่อเที่ยว ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วง ปัจจุบัน 14-42 บาทต่อคนต่อเที่ยว ค่าโดยสารเฉลี่ย 21 บาท ตั๋วเดือนจะลดเฉลี่ยเหลือ 15-20 บาทต่อคนต่อเที่ยว และจะจัดเก็บช่วงออฟพีค 14-25 บาทต่อคนต่อเที่ยว