Loading

บีทีเอสกรุ๊ป ผนึกทุนฮ่องกง ทุ่ม5พันล.ผุดรร.นานาชาติ

วันที่ : 20 กันยายน 2562
"ยู ซิตี้" บริษัทในเครือบีทีเอส กรุ๊ป สยายปีกสู่ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ผนึกฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด ฮ่องกง ทุ่ม 5 พันล้านผุด "โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ" ติดโครงการธนาซิตี้ เปิดปีหน้า หลังพบตลาดไทยอัตราเติบโตสูงสุดอาเซียน ชูหลักสูตรเตรียมพร้อมรับมืออนาคต เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
            "ยู ซิตี้" บริษัทในเครือบีทีเอส กรุ๊ป สยายปีกสู่ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ผนึกฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด ฮ่องกง ทุ่ม 5 พันล้านผุด "โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ" ติดโครงการธนาซิตี้ เปิดปีหน้า  หลังพบตลาดไทยอัตราเติบโตสูงสุดอาเซียน ชูหลักสูตรเตรียมพร้อมรับมืออนาคต เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
            วานนี้( 19 ก.ย.) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง ร่วมกันเปิดตัว "โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ" ใช้งบลงทุนกว่า 5 พันล้านบาท
            ตั้งอยู่บนพื้นที่ 168 ไร่ ติดกับโครงการ ธนาซิตี้ ย่านบางนา สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ถึง 1,800 คน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยรุ่นแรกคาดว่า จะเปิดรับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 8 ก่อนขยายไปสู่เกรดอื่นๆ ซึ่งจะเริ่มเปิดสอน ตั้งแต่เดือนส.ค.2563 เป็นต้นไป
            นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บีทีเอส กรุ๊ปและยู ซิตี้ ตั้งใจที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอดกว่า 31 ปี โดยได้สร้างโครงการธนาซิตี้ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างยั่งยืนในอนาคต เป็นพื้นที่สีเขียว มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย มีกีฬา และหวังที่จะมีสถานศึกษาในโครงการ
            ล่าสุดจึงร่วมมือกับพันธมิตร ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ในการพัฒนาโรงเรียนนานาชาติที่ให้ประสบการณ์เรียนรู้ที่ทันสมัย ก้าวล้ำทันโลกมากที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งฟอร์จูน แอนด์ เวนเจอร์ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโรงเรียนนานาชาติศึกษาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
            "การร่วมมือการลงทุนครั้งนี้ ทำให้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 31 ปี และจะนำไปสู่การสร้างโรงเรียนนานาชาติที่นำเสนอการเรียนรู้แบบใหม่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและ สื่อการเรียนการสอนที่ครบวงจร เป็นส่วนหนึ่ง ในยุทธศาสตร์ของ ยู ซิตี้ ที่จะแปลงที่ดิน ในบริเวณใกล้กับโครงการธนาซิตี้ โดยโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีพื้นที่รวมทั้งหมด 168 ไร่ หรือ 66 เอเคอร์ มีพื้นที่สีเขียวรวมมากถึงประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้รับความผ่อนคลาย ใกล้ชิด กับธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมสติปัญญา แรงบันดาลใจ"นายคีรี กล่าว
            ผนึกฮ่องกงร่วมลงทุน
            นายฮาเวิร์ด เหลียง กรรมการบริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ จำกัด ที่มีประสบการณ์การศึกษาและจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในประเทศฮ่องกงสืบทอดมายาวนานถึง 4 รุ่น กล่าวว่า ความร่วมมือในการเปิดโรงเรียนนานาชาติครั้งนี้ เป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตการศึกษานานาชาติ ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีในการคิดใหม่ สามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมได้ตั้งแต่ต้นเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายให้นักเรียนและครอบครัวได้มีประสบการณ์เรื่องการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ ใช้ชีวิต อย่างมั่นใจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย
            "ในฐานะนักการศึกษา ต้องการเสริมสร้าง ทักษะคนรุ่นใหม่และสภาพแวดล้อม ให้นักเรียนมีพัฒนาการและเติบโต มีวิสัยทัศน์ พร้อมการเรียนรู้สำหรับอนาคต หวังให้โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ เป็นโรงเรียนระดับนานาชาติชั้นนำของโลก "มร. เหลียง กล่าว
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
            นายคาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า ก่อนจะเกิด โรงเรียนแห่งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นจากทั้งครู นักลงทุน นักศึกษาทั้งในสหรัฐ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย พบว่า การเรียนรู้ในอนาคตต้องรองรับการเส้นทางอาชีพที่เปลี่ยนแปลง นักเรียนต้องมีความโดดเด่น มีทักษะใน สิ่งที่ตนเองอยากรู้และไม่รู้ได้ เพราะอนาคตการทำงานไม่ใช่เลือกเพียงคนเก่งเท่านั้น ดังนั้น จึงได้จับมือกับไอดีโอ (IDEO) บริษัทออกแบบและนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐ เพื่อร่วมกันคิดค้นรูปแบบการเรียน การสอนและอาคารเรียนที่เหมาะกับ โรงเรียนแห่งอนาคต
            "เวอร์โซเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรก ในโลกที่ร่วมมือกับไอดีโอในการคิดค้นคอนเซ็ปต์และการออกแบบทางกายภาพของโรงเรียนใหม่ทั้งหมดแต่ต้น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ภายใต้กรอบการออกแบบที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซให้มีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับบริบทของอนาคต โดยได้นำเอา มาตรฐานการศึกษาแบบอเมริกันมาบูรณาการเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum) เป็นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เน้นการทำโครงงานและการฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้พาตนเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่คละวัยกัน โดยมีทีมอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยแนะนำและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และบ่มเพาะทักษะที่ตอบโจทย์ความ ท้าทายในอนาคต"นายฟ็อกซ์ กล่าว
            โมเดลร.ร.นานาชาติเวิลด์คลาส
            นางปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรืออีอีซี จะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาได้ปีละประมาณ 100,000 คน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและความต้องการโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้น
            ทั้งนี้ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ยังระบุอีกด้วยว่า ไทยเป็นตลาดโรงเรียนนานาชาติที่มีการเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักตลอดระยะ 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนนานาชาติในไทยมีหลายระดับ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการมีโรงเรียนนานาชาติที่มีเทคโนโลยี มีการพัฒนาข้อมูลตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพด้านการศึกษาไทย ดังนั้น การสร้าง โรงเรียนครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาเด็กให้มีความคิดวิเคราะห์ เป็นนักคิดนวัตกรรม คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลก
            "การลงทุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับเวิลด์คลาสของไทยแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของเด็กไทย ส่วนเรื่องการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นั้น  คงเป็นเรื่องอนาคต แต่คาดว่าจะคุ้มทุนใน อีก 10 ปี ข้างหน้าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ล้ำสมัย จะเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแวดวงการศึกษาในอนาคต และผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแนวหน้าในด้านการศึกษา" นางปิยพร กล่าว
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ