Loading

บ้าน-คอนโดฯอีสานฟื้น ค้างสต๊อก1.3หมื่นยูนิต

วันที่ : 30 ตุลาคม 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายครึ่งแรกปี 62 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม มีจำนวนโครงการที่ยังขายไม่หมด 316 โครงการ 13,372 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 50,967 ล้านบาท
           นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายครึ่งแรกปี 62 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม มีจำนวนโครงการที่ยังขายไม่หมด 316 โครงการ 13,372 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 50,967 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 61 ที่มี 319 โครงการ เหลือขาย 13,727 หน่วย มีมูลค่า 57,417 ล้านบาท

          ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 259 โครงการ 10,382 หน่วย มูลค่าเหลือขาย 38,328 ล้านบาท ลดลงจากครึ่งแรกปี 61 ที่เหลือขาย 10,929 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 42,003 ล้านบาท ส่วนโครงการอาคารชุดมี 48 โครงการ มีหน่วยเหลือขาย 2,779 หน่วย เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกปี 61 ที่มีหน่วยเหลือขาย 2,506 หน่วย แต่มูลค่าลดลงเหลือ 7,246 ล้านบาท จากเดิม 7,361 ล้านบาท ขณะที่โครงการวิลล่า มีเหลือขาย 9 โครงการ 211 หน่วย มูลค่า 5,393 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มี 14 โครงการ เหลือขาย 292 หน่วย มีมูลค่า 8,053 ล้านบาท
 
          นายวิชัย กล่าวว่า เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในส่วนโครงการบ้านจัดสรรที่เหลือขายในจังหวัดนครราชสีมา มีเหลือขาย 4,549 หน่วย, ขอนแก่นมีโครงการบ้านจัดสรรที่เหลือขาย 2,726 หน่วย, อุดรธานีมีโครงการบ้านจัดสรรที่เหลือขาย 1,392 หน่วย โดยทำเลที่เหลือขายมากที่สุด ได้แก่ ทำเลทางออกหนองคาย รองลงมาเป็นทำเลหนองขาม และทำเลทางออกหนองบัวลำภู