Loading

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: มาตรการรัฐหนุนอสังหาฯคึกคัก

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า คาดว่าตลาดอสังหาฯปี 2563 จะพลิกกลับมาเป็นบวก 5-10% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 5-7% ผลจากรัฐบาลออกมาตรการช่วยภาคอสังหาฯ
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า คาดว่าตลาดอสังหาฯปี 2563 จะพลิกกลับมาเป็นบวก 5-10% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 5-7% ผลจากรัฐบาลออกมาตรการช่วยภาคอสังหาฯ ทั้งลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองเหลือ 0.01% และยังมีมาตรการสินเชื่อ 5 หมื่นล้านบาทของ ธอส. สำหรับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.5% ใน 3 ปีแรก ช่วยทำให้อสังหาฯที่รอขายในปีนี้ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จำนวน 1.4 แสนหน่วย และปีหน้าระดับราคาเดียวกันอีก 4 หมื่นหน่วย รวม 1.8 แสนยูนิตได้รับอานิสงส์

          " ในปีหน้าคาดว่าผู้ประกอบการจะเน้นสร้างทาวน์เฮาส์มากขึ้นเพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาล เพราะใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 เดือน แทนการสร้างคอนโดมิเนียมที่ใช้เวลานานกว่า" นายวิชัยกล่าว