Loading

ดีเวลลอปเปอร์หนี LTV-เทรดวอร์-ศก.ทรุด เลื่อนผุด 30 คอนโดฯมูลค่าลดวูบ 1.14 แสนล.

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมว่าจากข้อมูลพบว่า ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา มีคอนโด- มิเนียมเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มากถึง 497,164ยูนิต ซึ่งพบว่าในช่วงปี 2561 เป็นปีที่มีการเปิดการขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่มากที่สุด อยู่ที่ 66,021 ยูนิต
          ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมว่าจากข้อมูลพบว่า ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา มีคอนโด- มิเนียมเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มากถึง 497,164ยูนิต ซึ่งพบว่าในช่วงปี 2561 เป็นปีที่มีการเปิดการขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่มากที่สุด อยู่ที่ 66,021 ยูนิต ซึ่งถือว่าเป็นอุปทานการเปิดตัวคอนโดมิเนียมที่มากที่สุดในกรุงเทพฯในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รองลงมาคือในช่วงปี2553 ที่อยู่ที่ประมาณ 62,758 ยูนิต เนื่องจากช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลา ที่เศรษฐกิจและสถานภาพทางการเมืองที่ค่อนข้างแข็งแรง แต่หน่วยเปิดขายโครงการใหม่ของคอนโดมิเนียมในปีต่อมาพบว่า น้อยลงเกือบ 100% เนื่องจากในปี 2554 เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ผู้ประกอบการเกิดความกังวลในสถานการณ์ทางการเมือง จะชะลอการพัฒนาโครงการใหม่

          แต่นับจากปี 2555 พบว่า คอนโดมิเนียมใน พื้นที่กรุงเทพฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  มีหน่วยเปิดขายเกือบ 50,000 ยูนิตต่อปีเรื่อยมาจนถึงช่วงปี 2557 และหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอีกครั้งในช่วงกลางปี 2557 ตลาดคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ ก็เกิดการชะลอตัวอีกครั้ง เนื่องจาก ผู้ประกอบการไม่มั่นใจสถานการณ์ทางการเมือง และภาพรวมของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามที่ คาดหมาย แต่หลังจากที่รัฐบาลใหม่ผลักดันแผนพัฒนาประเทศหลายโครงการ รวมถึงการพัฒนาโครงการพื้นฐาน และความชัดเจนของโครงการเส้นทางรถไฟฟ้า สายใหม่ๆที่เริ่มการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2550 ที่ผ่านมา และหลายเส้นทางที่มีความชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของคอนโดมิเนียม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดการขยายตัว เป็นอย่างมากในปี 2560 ซึ่งมียูนิตเปิดใหม่มากถึง 55,398 ยูนิต และสูงที่สุดสำหรับในปี 2561 ที่ประมาณ 66,021 ยูนิต

          แต่สำหรับในปี 2562 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป พบว่า ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจภายในและภายนอกที่อยู่ในช่วงชะลอตัว กำลังซื้อทั้งจากคนไทยและ ต่างชาติเกิดการชะลอตัว รวมถึงหลังจากมาตรการ LTV มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมาพบว่า อุปทานเปิดตัวใหม่คอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่ามีการปรับลดลงกว่า 20,000 ยูนิต หรือปรับลดลงกว่า 32.8% เมื่อเทียบกับในช่วงปีก่อนหน้า

          และพบว่า แผนธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และผู้ประกอบการรายเล็ก ที่เคยแถลงแผนธุรกิจไว้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่าเมื่อครึ่งปีแรกผ่านไป ผู้ประกอบการแทบทุกรายต่างมีการปรับแผนทั้งในส่วนของรายได้ และเป้าการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่กันถ้วนหน้า

          จากข้อมูลพบว่า มีเพียง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น สำหรับแผนธุรกิจในช่วงต้นปีที่มองว่าตลาดของคอนโดมิเนียมยังไม่แน่นอน และมีปัจจัยภายนอกจากหลายด้าน เช่น มาตรการ LTV รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้ในปี 2562 ยังไม่มีแผนที่จะเปิดคอนโดฯโครงการใหม่เพิ่มเติม แต่ปรากฏว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ออกมา 1 โครงการ คือ โครงการ เดอะ คีย์ พระราม 3 และพบว่ามีลูกค้าลงทะเบียนจองในวันพรีเซล 100%