Loading

อสังหาส้มหล่นรัฐดาวน์ให้5หมื่นราคาต่ำ7ล้านเฮ

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
ปลุก ศก.โค้งท้าย ครม.อนุมัติ 3 มาตรการ ช่วยเกษตรกร- SME อสังหาฯ คลังคลอด มาตรการก๊อก 2 "บ้านดีมีดาวน์" ช่วยจ่ายดาวน์รายละ 5 หมื่นบาท 1 แสนยูนิตทั่วประเทศ เงื่อนไขรายได้ไม่เกินเดือนละ 1 แสน บ้าน-คอนโดต่ำ 7 ล้านตีปีก รัฐเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ 11 ธ.ค.62-31 มี.ค.63
          ปลุก ศก.โค้งท้าย ครม.อนุมัติ 3 มาตรการ ช่วยเกษตรกร- SME อสังหาฯ คลังคลอด มาตรการก๊อก 2 "บ้านดีมีดาวน์" ช่วยจ่ายดาวน์รายละ 5 หมื่นบาท 1 แสนยูนิตทั่วประเทศ เงื่อนไขรายได้ไม่เกินเดือนละ 1 แสน บ้าน-คอนโดต่ำ 7 ล้านตีปีก รัฐเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ 11 ธ.ค.62-31 มี.ค.63

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 26 พ.ย. 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

          กองทุนหมู่บ้าน 1.4 หมื่นล้าน

          ประกอบด้วย โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 1.โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการประเมินอยู่ระดับ A B และ C รวม 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท

          2.โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านฯ สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ลงทุนและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 3 ปี จากนั้น คิดดอกเบี้ยตามปกติ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562-30 พ.ย. 2565

          3.โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ตามความสมัครใจ

          ช่วยค่าเก็บเกี่ยว/ปรับปรุงข้าว

          ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/2563 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เฉพาะเกษตรกรรายย่อยไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท

          รัฐช่วยจ่ายดาวน์บ้าน 5 หมื่น

          ส่วนการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ได้จัดทำมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" โดยรัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (cash back) 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร รวมทั้งสิ้น 100,000 ราย โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 27 พ.ย. 62-31 มี.ค. 63

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ใช้งบประมาณรัฐ 5,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (cash back) 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ซื้อบ้าน 1 แสนรายแรก ในช่วงวันที่ 27 พ.ย. 2562-31 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการับสิทธิ์ตามโครงการนี้ต้องลงทะเบียนที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" รัฐบาลตั้งงบฯ กลาง 5,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาทต่อราย ซึ่งกู้เงิน ซื้อบ้านได้ทุกระดับราคา ไม่ได้กำหนดเพดานราคาสูงสุด และจากทุกสถาบันการเงิน

          ขั้นตอนลงทะเบียนบ้านดีมีดาวน์

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวทางดำเนินโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" มีขั้นตอนลงทะเบียน 1.กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com รูปแบบ คล้ายโครงการชิม ช้อป ใช้ โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมการปกครอง กรมสรรพากร บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) และ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (ITMX) 2.ผู้ผ่านคุณสมบัติจะได้รับ SMS แจ้งผลตรวจสอบรอบแรก 3.สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ อนุมัติเงินกู้และจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับสิทธิ์ขอกู้ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ หรือรับอนุมัติ สินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พ.ย. 2562

          4.ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินกับ NCB และ ITMX โดยเช็กวัตถุประสงค์การกู้ วันจดจำนอง ความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX 5.โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก 6.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน

          ก๊อก 2 อสังหาฯส้มหล่น

          ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า โครงการบ้านดีมีดาวน์ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเชิญประชุมกรรมการสมาคมเพื่อร่วมกันแถลงข่าวที่กระทรวงการคลัง วันที่ 28 พ.ย. 62

          ในเบื้องต้นผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 1 แสนบาท คำนวณเป็นความสามารถขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาสูงสุด คือ 7 ล้านบาท คำนวณจากรายได้ 1 แสนบาท แบงก์จะพิจารณา 50% หรือ 50,000 บาท ที่เป็นความสามารถในการผ่อนชำระ ถัดมา นำวงเงิน 50,000 บาท มาหารด้วยยอดผ่อนล้านละ 7,000 บาท/เดือน เท่ากับผ่อนบ้าน-คอนโดมิเนียม ราคา 7 ล้านบาทได้


          "ต้องขานรับแน่นอน เพราะมาตรการรัฐลดค่าโอน-จำนอง 3% เหลือ 0.01% หรือล้านละ 3 หมื่น เหลือล้านละ 300 บาท แต่รอบนี้ทำให้ผู้มีเครดิตดีสามารถกู้ผ่าน มีตัวช่วยเพิ่มขึ้นมาในเรื่อง รัฐช่วยเงินดาวน์ 50,000 บาท ทำให้ มู้ดผู้บริโภคกลับมาคึกคักได้อย่าง แน่นอน"

          บ้านต่ำ 7 ล้าน 1.7 แสนยูนิตเฮ

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. หรือ REIC กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดค่าโอน-จดจำนอง มีการกำหนดเพดานราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่รอบนี้การกำหนดรายได้ ผู้ซื้อรายละ 1 แสนบาท เทียบเท่ากำลังซื้อที่อยู่อาศัยราคา 5-7 ล้านบาท ซึ่งทำให้ครอบคลุมเซ็กเมนต์ส่วนใหญ่ของตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ สถิติครึ่งปีแรก เขต กทม.ปริมณฑลมีซัพพลายเหลือขายรวมกัน 151,993 ยูนิต แบ่งเป็น กลุ่มราคาต่ำ 7 ล้านบาท รวมกัน 117,217 ยูนิต โดยเป็น สต๊อกในตลาด 85,038 ยูนิต และหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 32,179 ยูนิต

          ส่วนตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ 20 จังหวัด มีซัพพลายเหลือขายรวมกัน 87,024 ยูนิต แบ่งเป็น กลุ่มราคาต่ำ 7 ล้านบาท รวมกัน 54,850 ยูนิต มาจากสต๊อกในตลาด 39,080 ยูนิต กับหน่วยสร้างเสร็จเหลือขาย 15,800 ยูนิต

          ดังนั้น เมื่อรวมกันในเขต กทม.ปริมณฑล 117,217 ยูนิต บวกกับตลาดภูมิภาค 54,850 ยูนิต เท่ากับมีที่อยู่อาศัยในโครงการที่ได้รับอานิสงส์ หรือต้องโอนภายใน 31 มีนาคม 2563 จำนวนรวม 172,067 ยูนิต