Loading

ยูนิเวนเจอร์ เผยผลประกอบการ ประจำปี'62

วันที่ : 5 ธันวาคม 2562
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) โดยมียอดรายได้รวม 20,532 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 1,597 ล้านบาท
    "ยูนิเวนเจอร์" เผยผลประกอบการ ประจำปี'62 รายได้รวมกว่า 20,500 ล้านบาท

    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  UV เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) โดยมียอดรายได้รวม 20,532 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 1,597 ล้านบาท

    นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 20,532 ล้านบาท (รวมผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มแผ่นดินทอง ในระยะเวลา 10 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) โดยมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 15,544 ล้านบาท คิดเป็น 76% ของรายได้รวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม 1,488 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของรายได้รวม ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 2,213 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของรายได้รวม และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย 1,287 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัท 1,597 ล้านบาท

    "ในปี 2562 รายได้หลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งจากแนวราบและแนวสูงซึ่งอยู่ในธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นรายได้จากโครงการแนวราบ 12,132 ล้านบาท และรายได้จากแนวสูง 3,411.85 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท

    ทั้งนี้ โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาฯ เป็นฟันเฟืองหลัก นำโดย บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หลังจากปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ สู่แนวคิด Simply Makes Sense. ในปีที่ผ่านมา ส่งแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาทิ เซียล่า (CIELA) เดอ ลาพีส (De LAPIS) เดนิม (Denim) อนิล (ANIL) เป็นต้น

    นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอสังหาฯ เป็นโครงการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบรายประจำ ทั้งการพัฒนาอาคารสำนักงาน โรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เช่น โรงแรม โมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์ (Modena by Fraser Buriram) ซึ่งในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    ขณะเดียวกัน ยังมีบริษัทย่อยในกลุ่มยูนิเวนเจอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาฯอาทิ บริษัท เซสเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการนิติบุคคลและธุรกิจอสังหาฯ กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ ที่ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ จากความครบวงจร สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอสังหาฯ ของยูนิเวนเจอร์ได้เป็นอย่างดี

    สำหรับในปี 2563จะมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่รวม 7 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมที่ 16,925 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทุกเซกเมนต์ได้อย่างครบถ้วน"  นายวรวรรต กล่าวในตอนท้าย