Loading

ศักดิ์สยาม จี้ลดราคารถไฟฟ้าต้องลดจริง ไม่กำหนดเงื่อนไข

วันที่ : 6 ธันวาคม 2562
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับลดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนใหม่ทั้งระบบ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน และเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอย่างแท้จริง
    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับลดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนใหม่ทั้งระบบ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน และเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อแล้วเสร็จให้นำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ได้เลย และให้รายงานกระทรวงคมนาคมไม่เกินวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เนื่องจากมองว่า การลดค่าครองชีพให้ประชาชน หรือการให้ของขวัญปีใหม่ จะต้องไม่มีเงื่อนไขของการให้ว่าต้องลดค่าโดยสารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เมื่อให้เป็นของขวัญแล้ว ประชาชนต้องได้รับเต็มที่ โดยในเบื้องต้นการลดค่าครองชีพ อาจออกเป็นมาตรการระยะสั้น เช่น 1 เดือนก่อน แล้วอาจต่ออายุมาตรการไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน จะต้องไม่ส่งผลต่อสัญญากับเอกชน

    "แต่ละปีมีการให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้บริการด้วยการปรับลดราคา แต่กลับมีการกำหนดเงื่อนเวลา ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้ ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงสั่งการให้กลับไปแก้ไขใหม่โดยให้ครอบคลุมการปรับลดราคาระบบรางทั้งระบบ นอกจากนี้ยังให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย (กทพ.) ปรับลดราคาเช่นกัน"

    ประเด็นนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ บอร์ด รฟม.มีมติลดค่ารถไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ คือ สายสีน้ำเงิน เก็บค่าโดยสารแบบแบ่งประเภทจำนวนเที่ยวแต่ละเดือน ขณะที่สายสีม่วง กำหนดให้ลดราคาไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย เฉพาะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (ออฟพีก)เท่านั้น ซึ่งนายศักดิ์สยามมองว่า ประชาชนไม่ควรถูกกำหนดช่วงการเดินทาง ดังนั้น หากจะช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้ประชชนจริง ควรเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นในการเดินทางจริงๆ

    นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างประกาศกรมขนส่งทางบก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลนำจับการกระทำผิด ที่เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท คาดว่า จะออกประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.62 โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน โทร. 1584 และเฟชบุ๊ก เพจกรมการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ที่ชี้เบาะแสจะได้รับเงินรางวัลนำจับ 50% ของค่าปรับตั้งแต่ 200-10,000 บาท หลังจากที่มีการตรวจสอบว่า กระทำความผิดจริง

    "ยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐจากค่าปรับ แต่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวินัยจราจร รวมถึงให้รถสาธารณะรักษาระเบียบตามกฎหมายขนส่งทางบก"นายศักดิ์สยามระบุด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ขบ. ศึกษาเรื่องดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งได้ประสานกระทรวงการคลังในเรื่องการจ่ายเงินรางวัลนำจับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด และแนวทางปฏิบัติ ตั้งแต่การรับแจ้งไปจนถึงการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งเงินรางวัลมีตั้งแต่ 200-25,000 บาท

    "การดำเนินการต้องรัดกุม คนแจ้งไม่ใช่แค่โทร.แจ้ง แต่จะต้องยืนยันว่ามีตัวตนจริง มีหลักฐานการนำจับ เช่น ภาพถ่าย, คลิปวิดีโอ ซึ่ง ขบ.จะสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ เมื่อสอบสวนเสร็จ คนนำจับถึงจะได้รางวัล โดยต้องมารับเอง จะไม่ทำธุรกรรมผ่านบัญชีแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส"