Loading

ดัน แทรมขอนแก่น เข้าคจร.

วันที่ : 3 มกราคม 2563
พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วงสำราญ-ท่าพระ ว่า อยู่ระหว่างปรับแก้ผลการศึกษาเล็กน้อย
          เริ่มก่อสร้างปี64เปิดบริการ67

          พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วงสำราญ-ท่าพระ ว่า อยู่ระหว่างปรับแก้ผลการศึกษาเล็กน้อย คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 แต่ระหว่างนี้ได้เริ่มขั้นตอนหาผู้รับเหมาคู่ขนานกันไปด้วย เพื่อจะได้เริ่มการก่อสร้างทันทีเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก คจร. ทั้งนี้ KKTS ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 งาน ได้แก่ 1.KK-1 งานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต ติดตั้งระบบแทรม และการพัฒนาเมือง

          พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า 2.KK-2 งานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินรถ บำรุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่สถานี และการพัฒนาเมือง และ 3.KK-3 งานจ้างที่ปรึกษาอิสระ ควบคุม รับรอง และการพัฒนาเมือง ขณะนี้ได้ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติงาน KK-1 และ KK-2 แล้ว โดยงาน KK-1 ได้แก่ กิจการร่วมค้าซีเคเคเอ็ม (CKKM Joint Venture) และงาน KK-2 ได้แก่ นิติบุคคลร่วมทำงาน เคแอลอาร์ทีที (KLRTT Consortium) ทั้งนี้ยังเป็นเพียงแค่การพิจารณาคุณสมบัติ เหลือการพิจารณาด้านเทคนิค, ราคา และการเงิน คาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมด และรู้ผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในเดือน ม.ค. 63 แต่ทั้งนี้จะยังไม่มีผลผูกพันระหว่างกันจนกว่าจะทำสัญญา

          พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ KKTS ได้ประกาศเชิญชวนอย่างกว้างขวาง และทำหนังสือเชิญโดยตรงกับเอกชนหลายรายให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขณะนั้นมีเอกชนมาซื้อซองเอกสารการประกวดราคา (ทีโออาร์) กว่า 20 ราย แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดให้ยื่นข้อเสนอกลับมีเอกชนมายื่นเสนอเพียงรายเดียว แม้จะมีรายเดียวก็สามารถพิจารณาได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ได้ถือเป็นการล็อกสเปก ส่วนงาน KK-3 ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา WCE

          พลตรีชาติชาย กล่าวด้วยว่า เวลานี้ต้องรอให้การเจรจาขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะใช้ทำเป็นศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) รวมถึงการขอใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการหารือกับสถาบันการเงินให้เรียบร้อยก่อน แต่ละเรื่องต้องอาศัยเวลาในการพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี และเริ่มก่อสร้างได้เดือน ม.ค. 64 จากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยปี 67 น่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดบริการได้ สำหรับโครงการแทรม จ.ขอนแก่น มีระยะทาง 26 กิโลเมตร (กม.) 20 สถานี