Loading

ลุ้นไฟเขียว EIA กะทู้-ป่าตอง

วันที่ : 9 มกราคม 2563
อีกหนึ่งบิ๊กโปรเจ็กต์เร่งด่วน สำหรับ โครงการก่อสร้างทางพิเศษ กะทู้ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโล เมตร มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
          ตัดผ่านภูเขา-ขุดอุโมงค์ ทะลุผืนป่า

          อีกหนึ่งบิ๊กโปรเจ็กต์เร่งด่วน สำหรับ โครงการก่อสร้างทางพิเศษ กะทู้ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโล เมตร มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเจรจากับกรมป่าไม้ เนื่องจากเป็นเส้นทางสลับซับซ้อน มีเส้นทางตัดผ่านผืนป่า  โดยเฉพาะการขุดเจาะอุโมงค์ ทางลอดผ่านป่าสงวนเทือกเขานาคเกิด

          อย่างไรก็ตาม หากผ่านขั้นตอนอีไอเอและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กทพ.จะเริ่มเข้าพื้นที่เวนคืนหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งมีทั้งเห็นด้วย และคัดค้าน เนื่องจากมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากถึง 222 หลังคาเรือน พื้นที่ถูกเวนคืนตลอดเส้นทางกว่า 100 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลป่าตอง ขณะผลดีจะสนับสนุนการท่องเที่ยวลดผล กระทบอุบัติเหตุ และหากตัดเส้นทางทะลุถึงป่าตองจะส่งผลให้ราคาที่ดินขยับ มีการลงทุนคึกคักขึ้น

          ขณะราคาที่ดินที่จะกระทบ จากการจ่ายชดเชยมีการประเมินว่า ราคาสูงสุดอยู่บริเวณหน้าหาดป่าตอง ราคาซื้อขายตลาด 250-300 ล้านบาท โดยยืนราคานี้มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะขยับเนื่องจากสูงชนเพดานแล้ว ที่สำคัญจุดเวนคืนจริง จะอยู่บริเวณถนนผังเมืองสาย (ก.) หรือถนนพระเมตตา พื้นที่ส่วนใหญ่ผังเมืองกำหนดเป็นพื้นที่เขียวทแยงขาว อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ไม่สามารถพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ได้ ราคาที่ดินอยู่ที่ 100 ล้านบาทต่อไร่ มีหมู่บ้านถูก เฉือนบางส่วน นอกนั้นจะเป็นที่เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อชดเชยการจัดกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

          สำหรับการก่อสร้าง จะใช้รูปแบบรัฐร่วมลงทุนเอกชน(พีพีพี) แต่เอกชนมองว่าไม่คุ้มค่า เนื่องจากระยะทางค่อนข้างสั้น อีกทั้งต้องตัดผ่านผืนป่า และภูเขา ซึ่งเป็นป่าสงวนต้องขุดเจาะอุโมงค์ แต่นักลงทุน นักท่องเที่ยว กลุ่มกิจการเดินรถ ต้องการให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

          สำหรับทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา (ถนนผังเมืองรวมสาย ก.) ในเขตท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยกระดับเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ วิ่งไปจนถึงเขานาคเกิดจากนั้นเจาะเป็นอุโมงค์มุดใต้ดิน ลอดบริเวณเขานาคเกิด ระยะทางยาว 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กิโลเมตร และสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029

          เรียกว่า เป็นอีกเส้นทางที่มีศักยภาพ แต่กว่าจะได้ก่อ สร้าง ต้องลุ้นกันตัวโก่ง ทั้งชาวบ้าน กรมป่าไม้ และอีไอเอ