Loading

เผยอานิสงส์มาตรการรัฐ ดันตลาดอสังหาฯฟื้นแน่

วันที่ : 24 มกราคม 2563
นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 63 นี้ จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้จากมาตรการของภาครัฐทั้งโครงการบ้านดีมีดาวน์ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวี รวมถึงการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
        นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 63 นี้ จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้จากมาตรการของภาครัฐทั้งโครงการบ้านดีมีดาวน์ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวี รวมถึงการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ในอัตรา 90%ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด
        นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งการทยอยเปิดสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มจาก 109 สถานี เป็น 133 สถานี ในปี 63 ที่ทำให้คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ารับผลดีตามไปด้วย ขณะที่การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ยังถือเป็นปัจจัยบวกด้านจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี
        "การปลดล็อกมาตรการแอลทีวีของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ในครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ซัพพลายในตลาดลดลง และยังส่งผลบวกต่อบริษัทในด้านการโอนโครงการต่าง ๆ"
        ทั้งนี้ในแง่ของอนันดาฯ ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ซึ่งการขยายเครือข่ายของรถไฟฟ้าจากปัจจุบัน 109 สถานีเป็น 221 สถานีในอีก 5 ปี และจะเป็น 319 สถานีในอีก 11 ปีข้างหน้า ทำให้ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า อย่างอนันดาฯ ได้รับผลดีจากการขยายตัวนี้โดยตรง ขณะเดียวกันยืนยันว่าจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนไว้ที่ 1 เท่า โดยต้องมั่นใจว่าการเติบโตของบริษัทจะไม่เพิ่มความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ