Loading

อนันดาขานรับธปท.ปลดล็อกแอลทีวี

วันที่ : 25 มกราคม 2563
นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า หลังจากภาครัฐอนุมัติโครงการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ช่วงปลายปีออกมาเพิ่มเติม ในส่วนของโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
        นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า หลังจากภาครัฐอนุมัติโครงการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ช่วงปลายปีออกมาเพิ่มเติม ในส่วนของโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกทั้งการประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย สำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด โดยภาพรวมมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาฯ ในช่วงปี 2563 นี้ ทำให้ตลาดกลับมา ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา
        "การปลดล็อกแอลทีวี ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดอสังหาฯ ในส่วนมาตรการของภาครัฐเรื่องบ้านดีมีดาวน์ อนันดามีสัดส่วนของมูลค่าบ้านที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ประมาณ 6,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์"
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ