Loading

ผังที่ดินอีอีซีชัดเจนดึงลงทุน

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หรือ JCK ผู้ประกอบการรายใหญ่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมTFD เฟส 2 มูลค่า 138 ล้านบาท
          นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หรือ JCK ผู้ประกอบการรายใหญ่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมTFD เฟส 2 มูลค่า 138 ล้านบาท ให้กับบริษัทบรรจุภัณฑ์จากประเทศในยุโรป คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 นอกเหนือไปจากนี้พบว่ามีทุนจากต่างประเทศ ได้แสดงความสนใจขอเยี่ยมชมพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ทำให้ได้รับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การลงทุนที่ดี ปัจจุบันนี้พบว่ามีลูกค้าแสดงความสนใจจะซื้อที่ดินรวมจำนวนราว 60-70 ไร่

          โดยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในประเทศเติบโตถดถอย แต่ภาพรวมธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะการขายที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มที่ดี คาดว่าสืบเนื่องจากที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทอยู่ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซี ทำให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนเริ่มไหลออกไปลงทุนต่างประเทศ ภายหลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯและมองไทยเป็นเป้าหมายการลงทุนในลำดับต้นๆ

          ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เป้าหมายการขายที่ดินในปีนี้จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้200-300 ไร่ และรายได้รวมอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากภาพรวมในธุรกิจอื่นๆยังเป็นไปในทิศทางที่ดี โครงการคอนโดมิเนียมอาร์ติซาน รัชดา จำนวน 4 อาคาร มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรจากประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มโอนและรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ของปีนี้
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ