Loading

มาตรการรัฐดันยอดโอนอสังหาโตแตะ7%

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อปี 2562 รัฐบาลได้ออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อบ้านและห้องชุดหลังแรกไม่เกิน 2 แสนบาท
        นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อปี 2562 รัฐบาลได้ออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อบ้านและห้องชุดหลังแรกไม่เกิน 2 แสนบาท มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือประ เภทละ 0.01% สำหรับการซื้อบ้านจัดสรรและห้องชุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และการซื้อบ้านจัดสรรและห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้ การโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้น หรือคิดเป็นมากกว่า 3.73 แสนหน่วย มูลค่า 8.75 แสนล้านบาท         ขยายตัวเชิงยูนิต 2.7% และเชิงมูลค่า 4.3%
        สำหรับในปี 2563 มองว่ามีปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยต่ำและเป็นทางมาตรการกระตุ้น อสังหาฯ ของรัฐบาล การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของ ธปท. แต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยลบอย่างเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว การระบาดของไวรัสโคโรนา คาดว่าจะทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่ อาศัยทุกประเภทปีนี้ 3.72-4 แสนหน่วย ขยายตัวระหว่างลบ 0.2% หรือกรณีดีที่สุดจะบวกมากถึง 7.3% คิดเป็นมูลค่า 8.53-9 แสนล้านบาท ขยายตัวระหว่างลบ 2.5% ถึง 4.8% โดยกรณีของไวรัสโคโรนาอาจมีผลทำให้ตลาดจีนชะลอตัว 50%
        อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นศูนย์อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เบื้องต้นจะมีการนำเสนอ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และเข้าที่ ประชุม คาดว่าจะเห็นความชัดเจน ได้ในปีหน้า
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ