Loading

คอลัมน์ ชีพจรโลกธุรกิจ: ชะลอแผนเปิดคอนโดมิเนียม

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563
นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการมีแนวโน้มชะลอแผนการเปิดตัวคอนโดมิเนียมในปี 2563
        นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการมีแนวโน้มชะลอแผนการเปิดตัวคอนโดมิเนียมในปี 2563 เนื่องจากตลาดมีสินค้าคงเหลือที่รอขาย ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 214,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2561 ซึ่งต้องใช้เวลาในการขายอย่างน้อย 24 เดือน ทั้งนี้คาดว่าปี 2563 จะมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯและปริมณฑล 50,000-55,000 ยูนิต หรือ 110-120 โครงการ เน้นระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท และจะมีสัดส่วนการขายอยู่ที่ 30% จากจำนวนที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด หรือประมาณ 15,000 ยูนิต เป็นอัตราขายที่ลดลงจากปี 2562 ซึ่ง อยู่ที่ 33% จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ของสถาบันการเงิน และกำลังซื้อที่ลดลง
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ