Loading

มอเตอร์เวย์เชื่อมอีสาน

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
นายปิยพงศ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.มีแผนขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อสนับสนุนพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
        นายปิยพงศ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.มีแผนขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อสนับสนุนพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
เตรียมของบประจำปี 2564 ประมาณ 40 ล้านบาท ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ชลบุรี-จันทบุรี คาดว่าใช้เวลาศึกษา 5 เดือน เพื่อใช้เป็นเส้นทาง        เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าสู่พื้นที่อีอีซี
        นอกจากนี้ยังมีโครงการมอเตอร์เวย์เชื่อมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เส้นทางแหลมฉบัง-ปราจีนบุรีนครราชสีมา แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 130-140 กิโลเมตร (ก.ม.) วงเงินลงทุนประมาณ 4 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2 ปราจีนบุรีนครราชสีมา ยังไม่เริ่มออกแบบ หากพัฒนาครบทั้ง 2 ระยะ จะย่นเวลาเดินทางจากอีสาน-ตะวันออก จาก 5.30 ชั่วโมง เหลือ 3.30 ชั่วโมง