Loading

เตาปูน-บางซื่อ ทำเลทองที่อยู่อาศัย

วันที่ : 5 มีนาคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเดินรถไฟสายสีแดง
          การรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเดินรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อรังสิต และการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายในต้นปี 2564 สร้างความคึกคักไม่น้อยสำหรับคนเดินทาง สอดรับกับการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงสถานีบางซื่อท่าพระ ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่เตาปูน ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและมีชุมชนโดยรอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อหน่วย

          ทั้งนี้บริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom)  (LPN) เผยผลสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในย่าน "เตาปูน-บางซื่อ-บางโพ-บางซ่อน" ว่า นับจากปี 2556-2563 ย่านนี้ มีจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย 18 โครงการ 19,300 หน่วย ปัจจุบันขายไปแล้ว 15,500 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 80.31% ของโครงการที่เปิดขายทั้งหมด โดยมีอัตราการขายเฉลี่ย 200 หน่วย

          ต่อเดือน ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 150 หน่วยต่อเดือนในปี 2561 มีจำนวนหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2562 เพียง 3,800 หน่วย "แม้เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มชะลอตัวในปี 2562 และต่อเนื่องมาถึงปี 2563 แต่กำลังซื้อที่อยู่อาศัยในย่านเตาปูนบางซื่อยังคงมีอัตราการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเปิดตัวของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงสถานีบางซื่อ-ท่าพระ และการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ

          คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2564 ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่เตาปูน ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและมีชุมชนโดยรอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อหน่วย" นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ