Loading

รอเคาะ65บาทตลอดสายสีเขียว

วันที่ : 16 มีนาคม 2563
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตลอดสายไม่เกิน 65 บาท
          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางกระทรวงมหาดไทย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งกรุงเทพมหานครเสนอให้เรียกเก็บค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 65 บาท และมีค่าแรกเข้าครั้งเดียวห้ามเก็บซ้ำซ้อน คาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 17 มี.ค. หรือ 24 มี.ค. นี้ ซึ่งหากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ กรุงเทพมหานครจะออกประกาศอัตราการจัดเก็บค่าโดยสารใหม่ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ก่อนจัดเก็บ

          สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ปัจจุบันมีความคืบหน้างานติดตั้งระบบเดินรถอยู่ที่ร้อยละ 70 โดยในส่วนต่อขยายจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 4 สถานี ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 ซึ่งจะทดลองเดินรถเสมือนจริง ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในช่วงต้นเดือน มิ.ย