Loading

รถไฟฟ้าสีเขียวจ่อเปิดเต็มสายธ.ค.63

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563
คมนาคมเช็กความพร้อมเปิดบริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว คาดเตรียมเปิดถึงคูคต ธ.ค.2563
          นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง การรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ว่า ที่ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งมีการเดินรถให้บริการระยะที่ 1 ส่วนต่อขยายจากสถานีหมอ ชิต-สถานีห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2562

          ส่วนระยะที่ 2 จากสถานี ห้าแยกลาดพร้าว-สถานีมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเดิน รถเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562 ระยะที่ 3 จากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์-สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เตรียมเปิดให้บริการภายในเดือน มิ.ย.2563 และคาดว่าสามารถเปิดให้บริการตลอดเส้นทางถึงสถานีคูคต ภายในเดือน ธ.ค.2563

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน (เดิม) และสะพานข้ามแยกเกษตรศาสตร์ (เดิม) ณ สถานที่แห่งใหม่ รวม 2 แห่ง คือที่ บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตามเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) อนุญาตให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ  โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการพิจารณา โดยให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ รฟม. และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหลักการแล้ว รฟม.ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข กทม.ได้