บิ๊กเนมหันหัวรบ โละคอนโด เจาะนักลงทุนหุ้นกู้
Loading

บิ๊กเนมหันหัวรบ โละคอนโด เจาะนักลงทุนหุ้นกู้

วันที่ : 4 มิถุนายน 2563
บิ๊กอสังหาฯ ปรับกลยุทธ์ โละคอนโด เจาะนักลงทุนหุ้นกู้
          บิ๊กเนมสะท้อน ออพชันโครงการบ้าน ธอส.เราไม่ทิ้งกันดอกเบี้ย คงที่ 2 ปี 1.99 % -ขยายลดค่าโอน-จดจานอง อีก 2 ปีไม่ปลุกกาลังซื้อโควิดเหตุ ทุกค่ายจัดหนักให้ลูกค้าอยู่แล้ว ฟรีทุกรายการผ่อนแทนยาวสุด 5 ปี ค่ายแอลพีเอ็น พลิกแนวรบ งัด 3 คอนโดฯ ทาเลศักยภาพ เจาะนักลงทุนหุ้นกู้ ควักกระเป๋าจ่ายสด ขั้นต่า 30 ล้านโอนทันที 10 หน่วย การันตีผลตอบแทน 3 ปี 6% ไม่พอใจรับซื้อคืน

          การแข่งขันระบายสต็อกที่อยู่อาศัยท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรงแม้ รัฐบาลกระตุ้นจับจ่าย คลายล็อกระยะที่ 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกแคมเปญ โครงการ บ้านธอส.เราไม่ทิ้งกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ได้รับสิทธิ์ดอกเบี้ย 1.99% คงที่นาน 2 ปี ทั้งบ้านมือสอง บ้านใหม่ เช่นเดียวกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจานองเหลือรายการละ 0.01% ออกไปอีก 2 ปี หรือหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2565 จากเดิมจะสิ้นสุดลงภายในปีนี้

          อย่างไรก็ตาม แม้การลดค่าโอน-จดจานองจะลด ภาระคนซื้อบ้าน ช่วยแบ่งเบา ผู้ประกอบการ กรณีจัดแคมเปญ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย แต่ในใจลึกๆ มองว่า มาตราการนี้ไม่ช่วยให้เกิดการระบายสต็อก ให้หมดไปโดยเร็วท่ามกลาง ซากปรักหักพังธุรกิจ จากพิษโควิดเช่นเดียวกับโครงการธอส. ดอกเบี้ยตาสุดๆ คงที่ 2 ปี มองว่าจะได้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว อีกทั้งการปล่อยกู้ เป็นไปได้ยากยิ่งที่สาคัญดีเวลอปเปอร์ ได้จัดแคมเปญ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ผ่อนให้ทั้งต้นและดอก ยาวข้ามพ้นพิษโควิดไปไกลตั้งแต่ 1-3 ปี 6 เดือน ล่าสุด มีออกแคมเปญยาวถึง 60 เดือน หรือ 5 ปี เพื่อนาเงินสด ไปชาระหุ้นกู้ เสริมสภาพคล่อง ดังนั้น แคมเปญที่รัฐออกมาไม่ได้ช่วยมากนัก ตราบใดที่กลุ่ม เรียลดีมานด์ มนุษย์เงินเดือนหายไป

          ขณะกลุ่มที่มีความพร้อมเศรษฐีมีเงิน คนชั้นกลาง ที่ออมเงินกับธนาคารแล้วดอกเบี้ยไม่เคลื่อนไหว กลุ่มนักลงทุน ที่มองว่าอสังหาฯ ไม่ทาให้บาดเจ็บล้มตายเหมือนลงทุนในหุ้นกู้ กองทุน ในยุคนี้ และคนกลุ่มนี้ที่ ดีเวลอปเปอร์ หันมาจัดแคมเปญ ดึง กาลังซื้อ อีกครั้งหลังจาก หายไป ในช่วง วิกฤติ แอลทีวี การวางงินดาวน์สูงกับ มาตราการ ปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

          มุมสะท้อนนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า มาตราการรัฐที่ออกมาช่วยกระตุ้นกาลังซื้อ อย่างโครงการธอส. เราไม่ทิ้งกัน ไม่สามารถช่วยได้จริงเนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวของธอส. เช่นเดียวกับ การขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจานอง มาตราการคลายล็อกดาวน์ ล้วนเป็นจิตวิทยา แต่ ตามข้อเท็จจริง หากสถานการณ์โควิด จบไม่จริง ไม่มีวัคชีนมารักษาภายใน 2 ปี นี้ จะเกิดการเผาจริงในระบบเศรษฐกิจแบบซึมลึกโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ

          ขณะ ผลกระทบอสังหาฯมี 2 เรื่องใหญ่ ที่ประเมิน ไว้ได้แก่ สต็อกที่มากเกินไป และ การครบกาหนดชาระหุ้นกู้จังหวะที่เกิดวิกฤติโควิด ส่งผลให้แต่ละค่ายต่างจัดแคมเปญ ระบาย สต็อก เก็บเงินสดและหากจะออกหุ้นกู้ เพื่อนาไปชาระคืนในช่วงนี้ เชื่อว่า นักลงทุนต่างไม่กล้าเสี่ยง

          ขณะอสังหาฯ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว สาหรับคนมี เงินเย็นแล้ว เป็นโอกาสเหมาะที่ซื้อใน ช่วงนี้ เพื่อลงทุนเพื่อได้ของถูก มากกว่าลงทุนในหุ้นกู้ ทองคา กองทุนต่างๆ ที่มีความผันผวนสูง

          บริษัทจึงจัดแคมเปญ ที่ต่างไปจากค่ายอื่น ด้วยการ นา3โครงการคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าได้แก่ ทาเล พหลโยธิน 32, สุทธิสาร และ พระราม 3 จานวน 400-500 หน่วย ออกขายแบบยกล็อต ขั้นตาชาระเงินสด 30 ล้านบาท ได้รับห้องชุด ทันที 10 หน่วย เพื่อลงทุนระยะยาวกับริษัท 3 ปี การันตีผลตอบแทน 6% (ไม่รวมหักภาษี) ทั้งนี้หาก 3 ปีไม่พอใจสามารถ ขายคืนบริษัทได้ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าในระยะ 3 ปี ราคา อาจขยับไป 50% เนื่องจากที่ดิน ไม่มีลดราคา มีแต่ปรับขึ้น โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าทาเลกลางใจเมือง

          "3 โครงการนี้เปิดรับลูกค้าเฉพาะ นักลงทุนหุ้นกู้กองทุน ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 2-3 ล้านบาท มองว่าคุ้ม แต่เน้น ต้องซื้อด้วยเงินสด เพราะต้องการเงินสดกลับเข้าบริษัทโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา แอลพีเอ็นมีประสบการณ์เคยประสบปัญหา สต็อก ล้น บริษัทใช้วิธี ระบายสต็อกลดแลกแจกแถม ขาย หน่วยโครงการให้กับกลุ่มนักลงทุน เพื่อปล่อยเช่าระยะยาว เปลี่ยนจากการขายเป็นให้เช่า ซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี"

          นอกจากค่ายแอลพีเอ็นแล้วยังมี ค่ายเอพีไทยแลนด์ ที่ประกาศขายบ้านกลางเมืองหรู ทาเลบางนา-วงแหวนฯ ในราคาพิเศษ จาก 11.99 ล้านบาทเหลือเพียง 8.99 ล้านบาท และให้ลูกค้าเลือกระหว่างลดราคา 3 ล้านบาท กับ บริษัท ใส่เงินให้ในบัญชี เพื่อลงทุน เมื่อซื้อบ้าน

          ด้านอสังหาฯ น้องใหม่บริษัทเวลท์ แอทเสท กรุ๊ปจากัด พัฒนาโครงการ เดอะไรน์คอนโดมิเนียมจอมเทียน พัทยาจังหวัดชลบุรี จัดแคมเปญสาหรับนักลงทุน 40 หน่วย ในราคาเพียง 1 ล้านต้นๆ หากซื้อเพื่อลงทุน การันตรีผลตอบทน 8%+2 นาน 5 ปี

          ทั้งนี้บริษัทขยายความว่า หากนักลงทุน ถือครบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 8% จะบวกบวกผลตอบแทนให้อีก 2% และได้ต้นทุนกลับไป โดยบริษัทจะบังคับซื้อคืนกลับมา อย่างไรก็ตาม จะมี แคมเปญให้เลือก 3 ปี, 7 ปี ผลตอบแทนตลอดสัญญา 8% และ 7 ปี อาจได้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 114% พร้อมสิทธิ์ พักฟรี 27 วันต่อปี มองว่า น่าจะดึงดูดความสนใจมากกว่าการขายแบบปกติทั่วไป

          สาหรับการจัดแคมเปญ อยู่ฟรี โดยผู้ประกอบการผ่อนให้ทั้งต้นและดอกฟรีทุกรายการ จนกว่าจะก้าวข้ามวิกฤติ โควิด 2-3 ปียังคง ความเข้มข้น ล่าสุด บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) หรือ RICHY ของนาง อรรถนางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฯ ได้ออกแคมเปญ ซื้อคอนโดฯริชี่ทุกโครงการ บริษัทผ่อนให้ 5 ปี หรือ 60 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า