คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: อสังหาฯภาคเหนือ
Loading

คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: อสังหาฯภาคเหนือ

วันที่ : 10 มิถุนายน 2563
REIC เปิดเผย โควิด ฉุดอสังหาฯ ภาคเหนือ
           นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือมีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยใน จ.เชียงใหม่ มีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยมาก ส่งผลให้มีโครงการอยู่ระหว่างการขายรวมทั้งสิ้น 221 โครงการรวม 11,465 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 42,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก 7% แบ่งเป็นอาคารชุด 2,582 หน่วย และบ้านจัดสรร 8,883 หน่วย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่จากการสำรวจพบว่าในช่วงครึ่งปีหลังปี 2562 มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 2,316 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก 13.3% แต่ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 11.8%
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ