คอนโด หัวหิน-ปราณบุรี เหลือบาน
Loading

คอนโด หัวหิน-ปราณบุรี เหลือบาน

วันที่ : 19 มิถุนายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย ข้อมูล อสังหาฯ ภาคตะวันตก ทับใต้ ทำเลทองยอดขายติดอันดับหนึ่ง - ผู้ประกอบการสู้ไม่ถอยเปิดโครงการใหม่
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันตก ณ สิ้นปี 2562 มีการเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 6,795 หน่วย แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,692 หน่วย และจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 3,103 หน่วย ซึ่งคิดเป็น 1.9% ของจำนวนที่อยู่อาศัยในจังหวัดของภาคตะวันตก

          ทั้งนี้จากการสำรวจภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวน 95 โครงการรวม 3,692 หน่วย มีโครงการที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังจำนวน 1,069 หน่วย โดยเป็นบ้านจัดสรรทั้งหมด ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มี จำนวนหน่วยที่ขายได้ใหม่จำนวน 942 หน่วยและมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,750 หน่วย มูลค่า 13,059 ล้านบาท ส่วนทำเลที่มียอดขายได้ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทำเลทับใต้ 2.ทำเลหัวหินและ 3.ทำเลเขาตะเกียบ

          สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (พร้อมโอน) ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 505 หน่วย มูลค่า 2,866 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรมีจำนวน 173 หน่วยมูลค่า 820 ล้านบาท โครงการอาคารชุดมีจำนวน 332 หน่วยมูลค่า 2,046 ล้านบาท โดยทำเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.หัวหิน จำนวน 207 หน่วย 2.เขาหินเหล็กไฟ จำนวน 96 หน่วย และ 3.ปราณบุรี จำนวน 83 หน่วย

          "ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดมากพอสมควรเนื่องจากยังมีจำนวนหน่วยเหลือขายจำนวนมากทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว และอาคารชุด ส่งผลให้อัตราการซื้อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดขายประมาณ 981 หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ3,244หน่วย"

          นอกจากนี้ ผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ จำนวน 3,103 หน่วย ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก 22.9% โดยมีโครงการที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังเพียง 499 หน่วย ซึ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โดยทำเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชะอำตอน เหนือจำนวน 1,793 หน่วย 2.ชะอำตอนใต้ 604 หน่วย และ 3.ในเมืองเพชรบุรี 239 หน่วย