Loading

บขส. กางแผนรุกอสังหาฯ เดินหน้าร่วมทุนพัฒนาพื้นที่

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563
บขส. เดินหน้าร่วมทุน อสังหาฯ
           นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ บขส. ว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บขส.ได้ดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และทันสมัย รวม 468 คัน ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบฟีดเดอร์ เซอร์วิส บขส.ได้เปิดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติ-อุดรธานี-เมืองวังเวียง สปป.ลาว ไปแล้ว เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการขนส่งหลัก ได้แก่ ทางรางและทางอากาศ ไปยังอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง ตามแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงการเดินทางของกระทรวงคมนาคม และ บขส.มีแผนจะเปิดเดินรถเส้นทางท่าอากาศยานสกลนคร-มุกดาหาร เพิ่มอีก 1 เส้นทาง ภายในปีนี้

          นายมาโนชกล่าวว่า ในอนาคต บขส.มีโครงการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพ อาทิ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านธุรกิจ และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) ขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ บขส.จะดำเนินการสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สามแยกไฟฉาย) ขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ บขส.มีแผนให้เช่าที่ดินพัฒนาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอาคารที่พัก ส่วนโครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ได้ดำเนินการศึกษา เพื่อจัดทำแผนรองรับการย้ายสถานี โดยได้สรุปผลการศึกษา 3 แนวทางเลือก ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแล้ว
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ