Loading

UPAรุกอสังหาฯในกัมพูชาซื้อหุ้นOneCentralTower33.84%

วันที่ : 4 ธันวาคม 2563
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) รุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในกัมพูชา
          "ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย" เดินหน้ารุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกาศซื้อหุ้น One Central Tower Company Limited ในกัมพูชา จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 338,400 หุ้น คิดเป็น 33.84 % มูลค่ารวม 450 ล้านบาท ได้สิทธิ์ถือครองพื้นที่เชิงพาณิชย์กว่า 24,179 ตารางเมตร ผู้บริหารเผย ประเดิมพัฒนาโครงการ อสังหาฯ เต็มรูปแบบ

          นายกวิน เฉลิมโรจน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญา ซื้อขายหุ้นบริษัท One Central Tower Company Limited ("One Central Tower") ซึ่งเป็น บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 338,400 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 33.84% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 108,000 เรียลกัมพูชาต่อ หุ้น (หรือ ประมาณหุ้นละ 27 ดอลลาร์สหรัฐ) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ One Central Tower คือ นาย Leak Yim ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          อย่างไรก็ตาม One Central Tower ถือครองที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar Ompov, Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา โฉนดที่ดินเลขที่ 12100404-0070, Koh Norea Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh พื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ Bassac ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ

          สำหรับการลงทุนใน One Central Tower ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ในประเทศกัมพูชา บนทำเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งโครงการด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV

          "การประกาศการเข้าไปลงทุน พัฒนาอสังหาฯในครั้งนี้ จะเติมเต็มรายได้ประจำ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ ผลกำไรในอนาคตให้กับ UPA อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นจากความต้องการของประชากรในประเทศ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งความต้องการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและพัฒนาเมือง จึงไม่แปลกที่จะเป็นโอกาสที่ผู้พัฒนาของคนไทย จะเข้าไปจับตลาดหรือพัฒนาโครงการอสังหาฯ รวมถึงบริษัทด้วยเช่นกัน" นายกวิน กล่าว
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ