Loading

ปรับเกณฑ์ดึงอสังหาให้ซื้อ อีลิทการ์ด เพิ่ม

วันที่ : 12 มกราคม 2564
ซื้ออสังหาฯ ได้บัตร อีลิทการ์ด เพิ่ม
          นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจในโครงการบัตร อีลิท ฟริกซิเบิ้ล วัน โดยอนุญาตให้ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่า สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการได้ และอนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการได้ด้วย รวมทั้งให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ หรือเทคโอเวอร์ทั้งโครงการโดยนักลงทุนหรือบริษัทที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ ก็เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน  

          ขณะเดียวกันนี้ยังรับทราบประเด็นต่าง ๆ ที่ทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ความสนใจ เช่น โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นสามารถเพิ่มโครงการดังกล่าวได้ในภายหลัง รวมถึงรายละเอียดในเรื่องของการโอน ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาโอนได้ อีกทั้งยังสามารถมอบอำนาจให้ทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการแทนได้ โดยต้องทำการโอนเต็มจำนวน 100% โดยมีหลักฐานการโอนเป็นหนังสือรับรองการโอนเงินจากทางธนาคารเท่านั้น
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ