Loading

หมดโปรสีทองเก็บ15บาทโควิดมาผู้โดยสารหาย70%

วันที่ : 15 มกราคม 2564
เริ่ม 16 มค. เก็บค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีทอง
           นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือเคที เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. นี้ จะ เริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีกรุงธนบุรี (G1)-สถานีคลองสาน (G3) ในอัตรา 15 บาทตลอดสาย หลังเปิดบริการ ฟรีมา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากจะกดบัตรโดยสารที่สถานีแล้วยังใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสรายเดือนและ บัตรแรบบิทเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองได้ เช่นกัน โดยหักเป็นรายเที่ยวหรือหักตามมูลค่าโดยสารเที่ยวละ 15 บาท แล้วแต่ชนิดของบัตร

          นายเกรียงพล กล่าวต่อว่า สถิติการ ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองช่วง 1 เดือนที่ ผ่านมา มีผู้โดยสารเฉลี่ย 10,000 เที่ยวต่อวัน สถานีที่ใช้บริการสูงสุดคือเจริญนคร (G2) แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มมีผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 63 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดมากขึ้น โดยประกาศให้สถานศึกษาในพื้นที่หยุดเรียน เน้นการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) รวมทั้งจำกัดจำนวนคนเข้าสถานที่ ต่าง ๆ และเข้มงวดการเดินทางของประชาชนทำให้ผู้โดยสารลดลงกว่า 70% เหลือประมาณ 3,000 เที่ยวต่อวัน

          ลดลงเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงห้าแยกลาดพร้าว (N9)- คูคต (N24) ที่เปิดบริการถึงสถานีปลายทางคูคต เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 มีผู้โดยสารเฉลี่ย 125,444 เที่ยวต่อวัน จากนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 150,000 เที่ยวต่อวัน แต่ปัจจุบันลดลงอยู่ที่ประมาณ 80,000 เที่ยวต่อวัน  ซึ่งฝ่ายนโยบายยังไม่มีกำหนดจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายนี้

          นายเกรียงพล กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ที่เปิดบริการเรือไฟฟ้า 7 ลำ ไป เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากเฉลี่ย 1,000 เที่ยวต่อวัน แต่หลังจากโควิด-19 ระบาด รอบ 2 ผู้โดยสารลดลงกว่า 70% เหลือประมาณ 300 คนต่อวัน