Loading

เคอี กรุ๊ป พลิกโฉมสู่ALLYปูทางลงทุนอสังหาฯครบวงจร

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
เคอี กรุ๊ป Rebrand พลิกโฉมใหญ่ สู่ ALLY REIT ช่วง 2 ไตรมาสแรกปี 2021 เตรียมลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ
          "เคอี กรุ๊ป" พลิกโฉมใหญ่ ก้าวไปสู่ "ALLY REIT" หลังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อกอง-หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มช่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เช่าครบวงจร ปูทางสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมแผนดำเนินการ 2 ไตรมาสแรกของปี มีลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ

          นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เผยผลการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล หรือ BKER เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ว่า  ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกองทรัสต์ (REIT) ใหม่ จากเดิมที่ภายใต้ชื่อ "กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล" (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BKER เปลี่ยนชื่อเป็น "กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล" (ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust) รวมทั้งชื่อหลักทรัพย์ให้เป็น "ALLY" ด้วยคะแนนโหวต  99% ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีประชุม รวมทั้งขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์ให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทน (ยิวด์) ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ALLY ให้ลงทุนในทรัพย์สินหลัก ได้แก่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (Core component) ในสัดส่วน 75% ของมูลค่ากองทรัสต์ และอีก 25% ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ (Non-core component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า ที่สนับสนุน อสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น

          การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพให้ ALLY สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นได้เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์และเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆเพียงประเภทเดียว ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของกองทรัสต์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้แก่กองทรัสต์

          ปัจจุบันกองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ 12,300 ล้านบาท รวม 10 โครงการ พื้นที่เช่ารวม 140,000 ตารางเมตร โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2021 มีแผนที่จะขยายพอร์ตการลงทุน ด้วยการเข้าลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ จะเน้นโครงการที่เป็นรีเทล ตึกออฟฟิศ คลังสินค้า ที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต

          "การรีแบรนด์ครั้งนี้ มีนัยคือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเติบโต (GROWS FROM B-BKER TO A-ALLY) คำว่า ALLY หรือ พันธมิตร เป็นการผนึกกำลังในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน โลโก้ที่เป็นลูกศรทั้งสามสื่อถึงกองรีทที่ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีพันธมิตร ลูกค้า และนักลงทุน ที่พร้อมจะก้าวทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง "แสงสว่างระหว่างลูกศรทั้งสาม" (LIGHT INSIDE THREEARROW) เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางก้าวไปสู่ความสำเร็จ สัญลักษณ์ "ลูกศรชี้ขึ้น" (UPWARD ARROWS) แสดงถึงการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำงานอย่างเป็นระบบด้วย ECOSYSTEM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งมั่นที่จะเติบโต และก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อให้โลก และสังคมน่าอยู่ "We grow the world together"

          นอกจากนี้ การ Rebrand ดังกล่าวยังเพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และแนวทางการดำเนินงานของกองทรัสต์อย่างแท้จริง รวมทั้งมุ่งให้ชื่อของกองทรัสต์มีความเป็นสากลโดยไม่ผูกติดกับชื่อของผู้จัดการกองทรัสต์ดังเช่นในอดีต
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ