Loading

พัทยาขยายเส้นทางโมโนเรล รองรับการย้ายสถานีรถไฟความเร็วสูง

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564
มีแนวโน้มชัดเจนที่จะมีการเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง พัทยาเร่งขยายเส้นทางโมโนเรล
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยแผนพัฒนาโครงการรถไฟรางเบา หรือ โมโนเรล ด้วยการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการย้ายสถานีจอดจากเมืองพัทยาว่า ในเบื้องต้นได้มีการตั้งงบประมาณในการศึกษาเพิ่มเติมโครงการขยายเส้นทางโครงการรถไฟรางเบา หรือโมโนเรล เพื่อรองรับเส้นทางที่อาจจะมีการย้ายสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงพัทยา ซึ่งมีแนวโน้มมากว่าจะมีการเปลี่ยนสถานีจอดจากพื้นที่เมืองพัทยาไปยังพื้นที่ใหม่ โดยในส่วนของพื้นที่สถานีแห่งใหม่นั้นก็ยังรอความชัดเจนว่าจะลงที่ไหน ขณะที่ในส่วนของโครงการรถไฟรางเบานั้นที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการขยายเส้นทางในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยให้มีการศึกษาเส้นทางเบื้องต้นไปที่บริเวณบ้านห้วยขวาง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลห้วยใหญ่และนาจอมเทียนเพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

          ทั้งนี้ทราบว่ามีแนวโน้มชัดเจนที่จะมีการเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง การศึกษาขยายเส้นทางรถไฟรางเบาก็เพื่อให้การศึกษาการวางแผนการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ จะได้มีการ เตรียมการและตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาไว้อย่างทันท่วงที การขยายสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในครั้งนี้จะทำให้เส้นทางวิ่งรถไฟฟ้ารางเบามีระยะทางที่ยาวขึ้น โดยเมืองพัทยาจะต้องขออนุญาตในเรื่องของการดำเนินโครงการนอกพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ แต่ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาที่จะร่วมดำเนินการกับทั้ง 2 เทศบาลที่เป็นพื้นที่ในการรองรับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยในเบื้องต้นเมืองพัทยาได้มีการหารือประสานงานทั้ง 2 เทศบาลเอาไว้แล้ว จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกันแต่อย่างใด

          กรณีที่มีการย้ายสถานีจากเมืองพัทยาไปบ้านห้วยขวาง ต.ห้วยใหญ่ นั้น เมืองพัทยาคงไม่ได้จะคิดเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่การดำเนินการโครงการรถไฟรางเบา หรือโมโนเรล ก็เพียงการศึกษาออกแบบเพิ่มเติมในการขยายเส้นทางเพื่อให้ครอบคลุม โดยจะใช้ระบบ PPP หรือให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการตามประกาศของเมืองพัทยาอยู่แล้ว

          สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีคู่สัญญา ส่วนเมืองพัทยาก็ดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดรับสัญญาสัมปทานการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ