Loading

เชื่อมถ.ตะวันออกเหนือ-ใต้

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เชื่อมถนน เสริมโครงข่ายแนวเหนือ-ใต้
           นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เผยว่า โครงข่ายถนนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก แนวเหนือ-ใต้ ระหว่างถนนอ่อนนุชกับถนนกรุงเทพกรีฑาขาดการเชื่อมโยง ถูกแยกด้วยมอเตอร์เวย์สาย 7 และทางรถไฟสายตะวันออก การเดินทางเขตประเวศและเขตสะพานสูง เสียเวลาและเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างลำบาก จึงดำเนินการโครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กับถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 และถนนกรุงเทพกรีฑา ปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา จากคลองบ้านม้าถึงแยกถนนนักกีฬาแหลมทอง เสริมโครงข่ายแนวเหนือ-ใต้

          เริ่มจากถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จุดตัดอ่อนนุช ข้ามคลองประเวศฯ ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกและลอดใต้แนวรถไฟฟ้า ข้ามมอเตอร์ เวย์เข้าถนนกรุงเทพกรีฑา สุดแยกเข้าหมู่บ้านนักกีฬา ระยะ 2.36 ก.ม. ถนน 6 ช่องจราจร สะพานข้ามทางรถไฟและมอเตอร์เวย์ขนาด 4 ช่องจราจร วงเงินประมาณ 1,186 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 842 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 344 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนกรีฑา ขยาย 6 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง ระยะทาง 4 ก.ม. วงเงิน 570,000 บาท อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ