Loading

ลุยต่อขยายด่วน กะทู้-ป่าตอง เชื่อม สนามบินภูเก็ต แก้รถติด

วันที่ : 8 เมษายน 2564
กทพ.ลุยด่วนสายกะทู้-ป่าตอง 1.4 หมื่นล้าน ชงครม.เคาะพ.ค.นี้ พร้อมรื้อแผน สร้างรถไฟฟ้ารางเบา(แทรม) ลากเส้นทางด่วน ช่วงสนามบินภูเก็ต-เกาะแก้ว-กะทู้ 32 กม. 2,550ล้านเป็นการด่วน แก้รถติดตามข้อเสนอท้องถิ่น
       
          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศึกษาเส้นทางทางพิเศษ(ทางด่วน)ใหม่ เพิ่มเติมอีกหนึ่งเส้นทาง ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจาก ทางด่วน กะทู้-ป่าตอง ช่วงสนามบินภูเก็ต-เกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงิน 2,505 ล้านบาท โดยมองว่า เป็นเส้นทางแก้ปัญหาจราจรได้ตรงจุด และนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดจนนักธุรกิจ มักใช้รถยนต์วิ่งตรงเข้าสู่ตัวสนามบินมากกว่ารถไฟฟ้า

          นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางด่วนช่วงสนามบินภูเก็ต-เกาะแก้วกะทู้ ระยะทาง 32 กิโลเมตร ขณะนี้กทพ.อยู่ระหว่าง ศึกษาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต (อปท.ภูเก็ต) มีความคิดเห็นให้ดำเนินการก่อสร้างทางด่วนไปก่อน หากดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) หรือระบบรถโดยสารประจำทาง (ART) จะทำให้การจราจรติดขัด เพราะในปัจจุบันปริมาณการจราจรบนท้องถนนในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างหนาแน่น เบื้องต้นกทพ.จะรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้พิจารณา หากศึกษารูปแบบร่วมลงทุนพีพีพีแล้วเสร็จ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติภายในปี 2565 เริ่มก่อสร้างปี 2567 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และเปิดให้บริการปลายปี 2570

          แนวสายทางทางด่วนส่วนต่อขยาย จะวิ่งไปตามเขตทางถนนตัดใหม่ ในพื้นที่ตำบลสาคู ตำบล เทพกระษัตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินภูเก็ตและทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ต เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402 (ถ.เทพกระษัตรี)เป็นแนวเส้นทางเดิมที่กรมทางหลวงเคยศึกษา โครงการทางหลวงเกาะแก้ว-เมืองใหม่แต่กทพ.ต้องการทำเส้นทางตัดตรง จึงเร่งศึกษา โดยจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการฯ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ระยะเวลาศึกษา 15 เดือน (สิงหาคม 2564-ตุลาคม 2565 )

          ขณะความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. วงเงิน 14,177 ล้านบาท นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรูปแบบลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในปี 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดเปิดให้บริการปลายปี 2569

          ส่วนการเวนคืนที่ดินของโครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง ปัจจุบันกทพ.ได้ลงพื้นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ แล้ว เบื้องต้นใช้งบประมาณเวนคืนที่ดิน 5,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเพื่อขุดเจาะอุโมงค์ ขณะเดียวกันใช้รูปแบบการลงทุนโครงการฯ PPP Net Cost โดยจะให้สิทธิสัญญาสัมปทาน 35 ปี ทั้งนี้จากผลการศึกษาความคุ้มค่า พบว่า ผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) อยู่ที่ 6% และอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 20% ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง หากเทียบกับระยะทางก่อสร้างงานโยธา กทพ.จึงศึกษาให้ผลตอบแทนเอกชนทั้งหมด และคาดการณ์ว่าเอกชนจะคืนทุนภายใน 20 ปี

          ทั้งนี้โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทางระยะทางรวม 3.98 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตาในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ ต.กะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 โดยรูปแบบการก่อสร้างมีขนาด 8 ช่องจราจร หรือไป-กลับ 4 ช่องจราจร ให้รถยนต์วิ่ง 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร มีแบริเออร์คอนกรีตกั้นเพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นค่าผ่านทางรถจักรยานยนต์ 15 บาท รถ 4 ล้อ 40 บาท รถ 6-10 ล้อ 80 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 125 บาท ซึ่งจะปรับขึ้นค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี