ครม.เคาะเวนคืนที่ดิน นนทบุรีและสมุทรสาคร สร้างสายสีชมพู มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย
Loading

ครม.เคาะเวนคืนที่ดิน นนทบุรีและสมุทรสาคร สร้างสายสีชมพู มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย

วันที่ : 8 กันยายน 2564
กำหนดเขตที่ดินเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี
          ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กำหนดแนวเขตที่ดิน สร้างรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี และ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน จ.สมุทรสาคร สร้างมอเตอร์เวย์ "บางขุนเทียน-เอกชัย"

          น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)วานนี้ (7 ก.ย.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการ ขนส่งมวลชน ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ

          โดยสาระสำคัญ ร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนดังกล่าว เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์เข้า ไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บนเหนือหรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่อวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน ในบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

          โดยทางคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว และสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า ผู้รับสัมปทาน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณแผ่นดิน

          เวนคืนพื้นที่สร้างมอเตอร์เวย์ "บางขุนเทียน-เอกชัย"

          นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน ท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และตำบลคอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 82  สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งทาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และทางสำนักงบประมาณแจ้งจะจัดสรรงบประมาณ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับแล้ว

          ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล สำหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ