ทำสกายวอล์กแยกบางกะปิ
Loading

ทำสกายวอล์กแยกบางกะปิ

วันที่ : 11 ตุลาคม 2564
เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ปรับทางเท้า,ทางม้าลาย
         
          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า สำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าบริเวณแยกบางกะปิ (skywalk)ระยะทาง 1,400 ม. เพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ เชื่อมโยงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เริ่มตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทยถนนรามคำแหงและถนนศรีนครินทร์ โดยมีชุมชนบางกะปิเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อพื้นที่บริเวณริมคลองแสนแสบ ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)และสมาคมศิษย์เก่าฯรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ย่านบางกะปิ หารือรูปแบบโครงการเพื่อให้มีความสมบูรณ์และตรงกับบริบทของพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสะดวกสบายและลดผลกระทบด้านการจราจร เดิมในบางจุดมีข้อจำกัดทางกายภาพล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับในพื้นที่ได้ข้อสรุปแนวทางและแบบพร้อมเริ่มดำเนินการ โดยจะใช้งบประมาณของสำนักการโยธา และบางส่วนเอกชนร่วมลงทุนเป็นความร่วมมือของภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมกันพัฒนาย่านบางกะปิ

          สำหรับรูปแบบโครงการจะเป็นการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าพื้นที่ช่วงบริเวณเกาะกลางโดยมีโครงสร้างเชื่อมกับแนวเสารถไฟฟ้าสายสีเหลืองและทางเชื่อมบริเวณแยกบางกะปิแยกตลาดบางกะปิ และแยกนิด้า เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิ ไปจนถึงวัดศรีบุญเรืองจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง นอกจากนี้จะปรับปรุงทางเท้าและจุดข้ามถนนบนทางราบ หรือทางม้าลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและผู้พิการให้สามารถสัญจรผ่านพื้นที่ย่านบางกะปิเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนต่างๆได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ