บ้านมือสองแห่ขายผ่านเว็บไซต์ไตรมาส2เหยียบ8.5แสนล้าน
Loading

บ้านมือสองแห่ขายผ่านเว็บไซต์ไตรมาส2เหยียบ8.5แสนล้าน

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เเจง บ้านเดี่ยว จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 4.2 หมื่นหน่วย มูลค่า 4.1แสนล้านบาท
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง ทั่วประเทศ ไตรมาส 2 มูลค่าประกาศขายผ่านเว็บไซต์เฉียด 8.5 แสนล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 4.2 หมื่นหน่วย มูลค่า 4.1แสนล้านบาท

          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดที่อยู่อาศัยมือสองเป็นตลาดที่มี ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม จากการติดตามภาพรวมสถานการณ์ไตรมาส 2 ปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ทั่วประเทศ พบว่า มีจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยเดือนละ 114,668 หน่วย หดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1  ซึ่งเฉลี่ย 114,794 หน่วย แต่มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่ประกาศขาย 818,939 ล้านบาท ขยายตัวจากไตรมาส 1 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 749,651 ล้านบาท ประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายมากที่สุดในไตรมาส 2 ประกอบด้วย

          1. บ้านเดี่ยว มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 42,187 หน่วย สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือน 36.8%
          2. ห้องชุด จำนวนหน่วยเฉลี่ย 38,523 หน่วย สัดส่วนเฉลี่ยต่อ 33.6%
          3. ทาวน์เฮ้าส์ จำนวนหน่วยเฉลี่ย 28,329 หน่วย สัดส่วนเฉลี่ย 24.7%
          4. อาคารพาณิชย์ จำนวนหน่วยเฉลี่ย 3,813 หน่วย สัดส่วนเฉลี่ย 3.3%
          5. บ้านแฝด จำนวนหน่วยเฉลี่ย 1,816 หน่วย สัดส่วนเฉลี่ย 1.6%

          ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และ อาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น

          ด้านมูลค่า ที่อยู่อาศัยมือสอง ที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 2 ประกอบด้วย

          1. บ้านเดี่ยว มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 415,815 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ย ต่อเดือน50.8%
          2. ห้องชุด มูลค่าเฉลี่ย 283,782 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ย 34.6%
          3. ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าเฉลี่ย 92,063 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ย 11.2%
          4. อาคารพาณิชย์มูลค่าเฉลี่ย 21,144 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ย 2.6%
          5. บ้านแฝด มีมูลค่าเฉลี่ย 6,135 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ย 0.7%

          ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ย ต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ บ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง

          นายวิชัย ระบุว่า การที่มีจำนวนหน่วยบ้านมือสองจำนวนกว่า 110,000 หน่วย มูลค่ากว่า 800,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์ และหาก นับรวมกับหน่วยเหลือขายของบ้านใหม่อีกกว่า 290,000 หน่วย มูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท แล้ว จะเห็นได้ว่าในขณะนี้มีบ้านรอขายไม่น้อยกว่า 400,000 หน่วย มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท เป็นข้อมูลที่สะท้อน ให้เห็นปริมาณอุปทานที่อยู่อาศัย ในตลาดให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงสถานการณ์แข่งขันที่เข้มข้นอย่างมากจากนี้ไป  เพราะนอกจากต้องแข่งขันกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ขายที่เคยเป็นลูกค้าของตนอีกด้วย ซึ่งบ้านมือสองนับได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนที่สำคัญในตลาดที่อยู่อาศัย ดังนั้นการดำเนินการโครงการใหม่ๆ คงจะต้องสำรวจอุปทานของทั้ง 2 ตลาด ควบคู่กัน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดโครงการใหม่จะมีอุปสงค์ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้ตรงประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนบ้านมือสอง ก็ได้สะท้อนโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ของตลาดบ้านมือสองอีกด้วย
ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ