วิ่งฉิวเข้าสนามบินอู่ตะเภา
Loading

วิ่งฉิวเข้าสนามบินอู่ตะเภา

วันที่ : 15 มิถุนายน 2565
รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างทางยกระดับแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์
          ลุยสร้างปีหน้า 'มอเตอร์เวย์'

          4,508ล้านเชื่อมM7ผ่านฟรี

          เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวง(ทล.) ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 (M7) ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 1.92 กิโลเมตร(กม.) วงเงินลงทุน 4,508 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงาน 4,400 ล้านบาท ค่าเวนคืน 108 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมมอบกระทรวงการคลัง จัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบฯค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมถึงงบฯสมทบแหล่งเงินกู้ต่อไป

          นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ทล. ศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) โครงการฯ แล้วเสร็จ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 66 จะเร่งรัดให้เปิดใช้งานได้ช่วงปลายปี 68 สอดรับกับแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ปลายปี 68

          โครงการมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายฯมีจุดเริ่มต้นกม. 148+328 ของมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ถัดจากด่านเก็บเงินอู่ตะเภา มุ่งหน้าทิศใต้ข้ามทางรถไฟสายตะวันออก ขนานแนวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และมีจุดสิ้นสุดเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เชื่อมถนนโครงข่ายเข้าอาคาร ผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินอู่ตะเภา

          รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างทางยกระดับแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ และมีทางบริการระดับพื้นรองรับการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางบริเวณใต้ทางยกระดับ รวมทั้งก่อสร้างช่องทางเลี้ยว และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิทพร้อมปรับปรุงถนนสุขุมวิทขยายจาก 4 ช่องเป็น 8 ช่องย่นการเดินทางจาก M7 สู่สนามบินอู่ตะเภาจาก 5 กม. เหลือเพียง 1.92 กม. การลงทุนให้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 14.79% ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,089 ล้านบาท

          นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากส่วนต่อขยายอยู่นอกบริเวณด่านอู่ตะเภา และไม่สร้างด่านเก็บค่าผ่านทางเพิ่มเติม เบื้องต้นคาดการณ์ว่าในปีเปิดบริการ 68 จะมีปริมาณจราจรจาก M7 สู่สนามบินอู่ตะเภา 22,000 คัน/วัน และเพิ่มขึ้นเป็น 27,600 คัน/วัน และ 41,300 คัน/วันในปีที่ 10 และปีที่ 30 ตามลำดับ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนเดินทางเข้า-ออกสนามบินอู่ตะเภาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ให้เป็นเมืองท่า เมืองศูนย์กลางการบิน และเมืองธุรกิจที่สำคัญของไทย ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ