รถไฟฟ้าสายสีเหลือง คืบ92% เปิดพร้อมสายสีชมพูต้นปีหน้า
Loading

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง คืบ92% เปิดพร้อมสายสีชมพูต้นปีหน้า

วันที่ : 17 มิถุนายน 2565
ต้นปี 66 พร้อมเดินรถสีชมพู-เหลือง
           เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) สืบเนื่องจากปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู การก่อสร้างมีความคืบหน้าตามลำดับ

          สำหรับความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 92.93 มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือนม.ค. 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในเดือนมิ.ย. 2566 ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย - มีนบุรี) มีความคืบหน้าร้อยละ 88.51 มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของ เส้นทางในเดือนก.พ. 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนก.ค. 2566

           โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก (Kick-off Meeting) เพื่อมอบหมายนโยบายให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป ขณะที่ รมว.คมนาคมได้มีข้อสั่งการให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ดำเนินการดังนี้

          1.คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดสอบเดินรถจนเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้ว เห็นควรให้มีการทดลองเปิดให้บริการเดินรถเสมือนจริงโดยไม่เก็บค่าบริการ เพื่อให้ทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาจากโครงการรถไฟชานเมืองสาย สีแดง พร้อมทั้งเตรียมการลดผลกระทบของประชาชนด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง เช่น ข้อร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่นละออง และการคืนพื้นที่ ผิวจราจรจากการก่อสร้าง เป็นต้น

          2.คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร ให้มีการนำเทคโนโลยีบัตรโดยสารในรูปแบบ EMV (Europay Mastercard Visa) มาใช้และให้พิจารณาการจัดทำรูปแบบอัตราค่าโดยสารแบบแพ็กเกจ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตามแนวเส้นทาง
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ