กรอ.ภูเก็ตตามจี้เมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคม 
Loading

กรอ.ภูเก็ตตามจี้เมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคม 

วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
ตามแผนงานที่วางไว้จะมีการขอบรรจุงบประมาณในปี 2567 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570
          หวั่นสร้างเสร็จไม่ทันงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษปี2571

            ภาครัฐ-เอกชน ภูเก็ต ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่ในภูเก็ต ทั้ง รถไฟฟ้ารางเบา อุโมงค์ป่าตอง ถนนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เกรงสร้างเสร็จไม่ทันงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ ในปี 2571 อาจกระทบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน

          นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และมีการประชุมผ่านระบบZOOM กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางอีกด้วย

          ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เป็นโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง ที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลายๆ โครงการด้วยกัน

          โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 หรือโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง) ซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทบทวนรายละเอียดความ เหมาะสม ปรับปรุงแบบ ซึ่งตามแผนงานจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2566 หลัง รฟม.ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต เรื่องราคาค่าโดยสาร และส่วนต่อขยายไปยังบ้านท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดที่จังหวัดภูเก็ต

          ตามแผนงานที่กำหนด จะมีการนำเสนอตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 ภายในเดือนพฤษภาคม-เมษายน 2567 คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ในเดือนพฤษภาคม 2567-มิถุนายน 2568 ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ ในเดือนกรกฎาคม 2568-พฤศจิกายน 2570 และเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2570 เพื่อให้ทันกับการจัดงาน เอ็กซ์โปวาระพิเศษหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ

          โครงการทางพิเศษทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง หรือโครงการอุโมงค์ป่าตอง ที่ทางการพิเศษได้รายงานว่า ขณะนี้อยู่ในขบวนการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และตามแผนงานจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2570 เช่นเดียวกับโครงการถนนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ที่จะเป็นมอเตอร์เวย์ระยะทาง 30 กิโลเมตร ไปเชื่อมต่อกับอุโมงค์ป่าตอง ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางที่นอกเหนือจากถนนเทพกระษัตรีที่เป็นถนนสายหลัก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเร่งให้ก่อสร้างเสร็จก่อนปี 2571 เพื่อรองรับเอ็กซ์โปวาระพิเศษเช่นกัน

          โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านพารา-บ้านเมืองใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวง ขณะนี้ได้ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวต่อตัดผ่านพื้นที่ป่า

          โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ที่จุดตัดแยกท่าเรือ (อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร) เพื่อปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณแยกท่าเรือ ทางกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการและมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตไปแล้ว 1 ครั้ง

          รูปแบบโครงการเป็นทางลอดขนาด 3 ช่องจราจรลอดใต้อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีฯ ในแนวทางหลวงหมายเลข 402 ทิศทางออกนอกเมืองจะมี 2 ช่องจราจร และทิศทางเข้าเมืองจะมี 1 ช่องจราจร ส่วนด้านบนจะมีทางขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจร และด้านบนทางลอดคงรูปแบบวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร วนรอบอนุสาวรีย์ พร้อมออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกเพื่อความปลอดภัย รวมไปถึงการยกฐานอนุสาวรีย์ให้สูงขึ้น และมีการออกแบบให้สามารถเข้าถึงอนุสาวรีย์ได้สะดวกมากขึ้นด้วย

          ตามแผนงานที่วางไว้จะมีการขอบรรจุงบประมาณในปี 2567 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570

          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดงความเป็นห่วงและกังวลว่าโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นโครงข่ายด้านคมนาคมในภูเก็ต ที่ยังอยู่ในการขั้นตอนการศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการร่วมลงทุนกับเอกชน จะเสร็จไม่ทันการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ หากภูเก็ตได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน และโครงการต่างๆ ตามแผนงานจะก่อสร้างและเปิดใช้ในช่วงปลายปี 2570 หากเกิดสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้โครงการเสร็จไปทันตามที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานได้.
 
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ