BAM ปี 65 กำไรกว่า 2.7 พันล้าน รุกธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้ง NPL/NPA
Loading

BAM ปี 65 กำไรกว่า 2.7 พันล้าน รุกธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้ง NPL/NPA

วันที่ : 13 มีนาคม 2566
BAM เผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566นั้น BAM ยังคงทำธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วย กลยุทธ์การบริหารจัดการ NPL ที่ประกอบด้วยการสร้างโอกาสประนอมหนี้ผ่านโครงการต่างๆ การเพิ่มลูกหนี้ TDR แบบผ่อนชำระ 3,000 ราย
          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 ถือว่า BAM ทำได้ในระดับที่น่าพอใจแม้สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวโดยมีกำไรสุทธิ 2,725 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 ที่มีกำไรอยู่ที่ 2,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสร้างผลเรียกเก็บได้ 16,951 ล้านบาท คิดเป็น 97% ของเป้าหมายที่ 17,488 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีผลเรียกเก็บ 15,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% พร้อมทั้งยังสามารถรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เข้ามาบริหารจัดการกว่า 16,000 ล้านบาท โดยการประมูลซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ และการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี โดยในปี 2566 ตั้งเป้าหมายผลเรียกเก็บไว้ที่ 17,800 ล้านบาท รวมทั้งการรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารในระดับเดียวกับช่วงปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน BAM มี NPL อยู่ในความดูแล คิดเป็นภาระหนี้รวม 467,080 ล้านบาท และ NPA รวมมูลค่ากว่า 67,231 ล้านบาท

          ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM สร้างผลเรียกเก็บอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มฐานลูกหนี้ TDR ผ่อนชำระจำนวน 2,423 ราย รวมทั้งการอนุมัติโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการประนอมหนี้ เช่น โครงการสุขใจได้บ้านคืน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร อีกทั้งยังเร่งผลเรียกเก็บจากการขายทอดตลาดด้วยการเร่งให้มีการประกาศขายทอดตลาดและติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาด ขณะที่การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) BAM ได้เร่งการขายเพื่อลดระยะเวลาการถือครองด้วยการขายทรัพย์ให้นักลงทุนรายย่อยรวม 1,029 ล้านบาท และขายทรัพย์ราคาพิเศษจำนวน 1,192 รายการ คิดเป็นยอดเงิน 2,262 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งเสริมการขายผ่านแคมเปญ โปรโมชันและการจัดงานต่างๆ อาทิ BAM Summer Sale, คอนโดราคามหาชน, BAM Super Grand Sale และบ้านดี สี่ดาว รวมทั้งยังเพิ่มฐานลูกค้าผ่อนชำระเป็นจำนวน 522 ราย ในขณะเดียวกันยังทำการรีโนเวตทรัพย์ให้พร้อมขาย โดยมีทรัพย์รีโนเวตที่พร้อมขายจำนวน 2,791 รายการ

          ส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566นั้น BAM ยังคงทำธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วย กลยุทธ์การบริหารจัดการ NPL ที่ประกอบด้วยการสร้างโอกาสประนอมหนี้ผ่านโครงการต่างๆ การเพิ่มลูกหนี้ TDR แบบผ่อนชำระ 3,000 ราย การเร่งรัดการขายทอดตลาด การบริหารหนี้ Clean Loan ส่วนการบริหารจัดการ NPA วางแผนเพิ่มฐานลูกค้าผ่อนชำระ 1,000 ราย การจัดการทรัพย์ให้พร้อมขาย/ให้เช่า การส่งเสริมและสนับสนุนการขาย เช่น การเพิ่มจำนวนนักลงทุนรายย่อยและการจับมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 
ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ