ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562
Loading

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562

วันที่ : 4 ตุลาคม 2562
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
      ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ไตรมาส 3 ปี 2562 มีค่าเท่ากับ 48.2 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 42.2 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการฯ ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามดัชนียังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ยังไม่สูงมากนัก
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่