ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2565
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2565

วันที่ : 20 กันยายน 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ      ไตรมาส 2 ปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 86.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ -0.9 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่