ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
              ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
               หมวดราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมี 6 รายการ ได้แก่ สุขภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสุขภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี (YoY) โดยเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตและภาคการขนส่งของวัสดุก่อสร้าง และเป็นสาเหตุทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างในรายการต่าง ๆ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้เกิดการถ่ายโอนต้นทุนที่เพิ่มไปเป็นราคาของที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างใหม่ในช่วงเวลานี้ให้มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วย  อ่านต่อฉบับเต็ม...Download PDF
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่