ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2565
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่ : 20 ธันวาคม 2565
ไตรมาส 3 ปี 2565
 ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ ไตรมาส 3 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 93.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ 4.3และเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่