ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 1 ปี 2566
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 1 ปี 2566

วันที่ : 22 มิถุนายน 2566
ไตรมาส 1 ปี 2566
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ  ไตรมาส 1 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 94.1 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ 0.3และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ทั้งนี้เป็นการขยายตัวจากโมเมนตัมของตลาดที่ต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2565 และขยายตัวไปในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยที่ไตรมาส 1 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตัวของภาคบริการที่ได้รับผลจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังของ 2565 เนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติและเริ่มกลับมามีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลได้ต่อมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ครอบคลุมไปถึงบ้านมือสอง โดยลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่